Na posunutí hranic u výsypky, kterou provozují Severočeské doly, ekologové upozornili již letos v létě. Mostecký báňský úřad proto přezkoumal své rozhodnutí, které na počátku roku 2004 povolil firmě vysypávat hlušinu z dolů i na sporném území, a nyní dospěl k závěru, že je vše v pořádku. Ve stanovisku, které vydal, tvrdí, že důvodová zpráva usnesení vlády, jež v roce 1991 stanovila limity těžby, umožňuje hranici po dohodě dotčených orgánů upravit. Tvrdí také, že mapové podklady, které byly součástí vládního usnesení, obsahují nepřesnosti způsobené kopírováním.

S takovou interpretací nesouhlasí ministerstvo životního prostředí. Vedoucí poradců ministra Daniel Vondrouš ČTK řekl, že podle názoru ministerských právníků jsou závazné hranice dané usnesením vlády. Nepřijatelný je závěr báňských úředníků i pro Jana Rovenského z Greenpeace. Souhlasí s tím, že na mapách daných vládním usnesením je hranice nakreslena tlustou čárou, ale ta podle něho při měřítku mapy připouští odchylku zhruba 70 metrů, nikoli půl kilometru. "Kdyby si takto báňský úřad vykládal limity u Mostecké uhelné společnosti, mohla být dnes zbourána část Černic," dodal.

Ekologové dokonce zvažují, že na pracovníky báňského úřadu podají trestní oznámení kvůli podezření ze spáchání trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti.

Spokojené jsou naopak Severočeské doly. Jejich mluvčí Vladimír Budínský ČTK řekl, že firma požádala o výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny Správu chráněno krajinné oblasti Labské pískovce. Ve sporných místech jsou totiž rybníčky s chráněnými živočichy. Společnost zde bez výjimky hlušinu sypat nemůže. Za to, že to v minulosti dělala, jí hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí. Budínský dodal, že firma chce nechat živočichy vysbírat.

Získat povolení ale může být pro Severočeské doly velmi obtížné, protože výjimku může správa, respektive ministerstvo životního prostředí, udělit pouze v případě, že se prokáže veřejný zájem. Vondrouš ale tvrdí, že firma bude veřejný zájem prokazovat velmi obtížně, když chce hlínu sypat za hranicemi danými usnesením vlády, které je pro ministerstvo závazné.