Částkou 25 tisíc korun chce podnikatele působící na jeho území podpořit Ústecký kraj. Nabízí tedy stejnou kompenzaci, kterou živnostníky tratící na koronavirové krizi slibuje podpořit stát. „Udělali jsme to tak, abychom doplnili vládní program,“ potvrdil první náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Do každého okresu chce kraj na podporu živnostníků rozpustit deset milionů. Aby se dostalo na všechny i bez ohledu na rychlost sítě na daném místě, přijímání žádostí bude startovat zvlášť po jednotlivých okresech. Celkem tak má jít o 70 milionů z rozpočtu kraje pro rok 2020. O návrhu radních ještě budou rozhodovat zastupitelé.

Pokud nějaký okres vyčleněné finanční prostředky nevyčerpá, přerozdělí se do ostatních. Přednost dostanou živnostníci, které stejnou částkou podpoří stát. „To, že dostanou podporu od státu, bude pro nás jeden z dokladů,“ potvrdil Klika. Podle něj to ukazuje, že mají na příspěvek od kraje nárok. Ten, kdo chce jeho podporu, by také měl udržet živnost přinejmenším do konce roku.

Oporou živnostníků a malých začínajících firem v regionu, takzvaných start-upů, je už několik let Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK). To platí i v současné koronavirové krizi. „Krize je tu, a pořádná. Koronavirus ukazuje velkou křehkost současné globální ekonomiky. Až nákaza odezní, vše bude jiné,“ prohlásil mluvčí ICUK Ondřej Klein.

Praktické rady najdou začátečníci, ale i pokročilí v podnikání na stránce icuk.cz/firmy-a-koronavirus.

ICUK už částečně zmapovalo, jak pandemie a nouzový stav ovlivnily podnikání v regionu. Zdejší živnostníci i menší firmy si stěžují na výpadek poptávky, odbytu a zákazníků. „Dojde k našemu pomalejšímu růstu, než jsme očekávali,“ shodla se víc než polovina z prozatímních 83 respondentů průzkumu.

Koronavirus naopak příliš neovlivnil kolem pětiny firem a živnostníků v regionu. Kolem čtyř procent hodnotících ale výslovně uvedlo, že kvůli pandemii a nouzovému stavu musí dokonce zásadně změnit svou strategii. Dotazník nechává ICUK stále otevřený pro další respondenty a vyplnit ho můžou na jeho webu.

Dotační program
- O dotaci se může ucházet například samostatný zemědělec, umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce atd. působící v Ústeckém kraji, kterým poskytne stát kompenzační bonus kvůli koronavirové krizi.
- Žadatel má na předepsaném formuláři předložit popis konkrétních dopadů koronavirové pandemie a krizových opatření na jeho podnikatelskou činnost. A aktivity a náklady, které kvůli tomu musí provést a vynaložit.
- Na úřední desce Ústeckého kraje je informace o dotačním programu od 9. dubna. Příjem elektronických žádostí bude zahájen 11. května. Lhůta pro rozhodnutí o žádostech je do 31. srpna. Do 30 dnů od podpisu smlouvy by měl kraj zaslat peníze na účet žadatele.