Do obřadní síně dorazili i pozvaní provozní zaměstnanci škol a pracovníci knihovny a Střediska volného času, kteří také dostali květinu a drobné dárky. Kratší půlhodinové setkání bez občerstvení doprovázelo sezení v rozestupech a nošení roušek.

Most ocenil celkem čtyři desítky lidí, z toho většinu učitelů z mateřinek, základních a středních škola a jedné vysoké školy. Zástupce Vršanské uhelné předal zvláštní cenu za podporu technického vzdělávání. Na akci zahrál mostecký klavírista Martin Rufer.

Seznam oceněných 
MŠ A. Sochora: Eva Havlenová
MŠ Hutnická: Lada Minaříková
MŠ Růžová: Hana Langová
MŠ Lidická: Ivana Stýblová, Monika Vydrová Krovová, Helga Kestřánková, Jana Adamcová, Eva Fülöpová
ZŠ Svážná: Zuzana Juliette Tichá
ZŠ U Stadionu: Hana Cimrmanová
ZŠ V. Talicha: Lenka Nováková
ZŠ Zlatnická: Alena Němcová
ZŠ J. Arbesa: Jaroslava Marešová
ZŠ V. Nezvala: Emilie Bandová
ZŠ Z. Štěpánka: Petra Hubáčková
ZŠ Obránců míru: Irena Fleissnerová
ZŠ Rozmarýnová: Monika Dérerová
ZŠ J. A. Komenského: Ladislav Ženíšek
ZŠ Okružní: Ondřej Černý
ZŠ Prof. Z. Matějčka: Michaela Seidlová
Soukromá ZŠ Optima: Pavla Hůlová
ZUŠ Moskevská: Marie Bandová
ZUŠ Pod Šibeníkem: Pavel Bechynský
Podkrušnohorské gymnázium Most: Mária Händlová
Soukromá hotelová škola Bukaschool: Jiří Solnař
Střední odborná škola InterDACT: Anna Chválová
Soukromá SŠ pro mark. a ek. podnikání: Zdenka Švábová
Střední odborná škola podnikatelská: Milada Harantová
Střední škola diplomacie a veřejné správy: Eliška Vejmelková
SPŠ a SŠ gas. a služeb:  Iva Brisudová, Lenka Nováková
Střední škola technická: Jana Kurková
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ: Jitka Doušová, Věra Zárubová
Městská knihovna: Zdeňka Macková
Středisko volného času: Lenka Válková
MSSS – denní dětský stacoinář: Lenka Bunešová
Vysoká škola finanční a správní: Michal Tomčík
Cena Nový Einstein projektu Chytré hlavy Vršanské uhelné: Ivan Baláž

(zdroj: Město Most)