"Na Rané a letišti Hrádek, kde syslové žijí, se již několik let hospodaří tak, aby to těmto ohroženým hlodavcům co nejvíce vyhovovalo. Letos se tu celkový počet syslů odhaduje na 730 jedinců, což je zhruba 15 procent české populace," sdělil Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Díky projektu LIFE+ a norským fondům lze na obou lokalitách vyřezávat dřeviny, kosit a pást, podobně jako se tu hospodařilo v minulosti. To podle Kopeckého syslům vyhovuje a jejich počet se podle odhadů z monitoringu zvýšil o 280 kusů za posledních pět let. "Protože vrch Raná sousedí s letištěm Hrádek, pokusili jsme se roku 2013 o propojení obou míst travnatým spojovacím pásem. Ten už byl letos syslové obsadili minimálně do poloviny," dodal Kopecký.

Sysel obecný podle přírodovědců ukazuje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech jich bylo tolik, že byl označován za zemědělského škůdce. Nyní je kriticky ohroženým druhem, který přežívá v ČR na posledních 33 až 35 lokalitách. Počet syslů se k letošnímu roku odhaduje na zhruba 4 300 a 4 900 jedinců.

Sysli vymizeli především kvůli změnám v krajině a ve způsobu zemědělského hospodaření po II. světové válce. Neprospělo jim rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů, úbytek ploch s nízkým travním porostem a používání chemických prostředků. Specifickou hrozbou pro poslední lokality je i volný pohyb koček, které jsou velmi zdatnými lovci těchto hlodavců. Největší tuzemské kolonie jsou aktuálně kromě Českého středohoří na letištích v Mladé Boleslavi – Bezděčíně, ve Vyškově a v Brně - Medlánkách. Aby sysel z naší přírody úplně nezmizel, připravila pro něj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR také speciální záchranný program. Zdroj: Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Projekt LIFE+ je zaměřen na ochranu jedinečných stepí lounského středohoří. Šetrné hospodaření, které na nich Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří podporuje, by mělo zajistit, že stepi budou i nadále poskytovat domov ohroženým rostlinám a živočichům jako jsou kavyly, sysli či celá škála motýlů.