Víc Mostečanů umírá, než se rodí a víc lidí se z pobytu odhlašuje, než přihlašuje. Pro srovnání: v roce 2006 radnice evidovala 67 589 obyvatel. Jejich úbytek se zastavil pouze v letech 2010 až 2012, ale od té doby populace nadále slábne.

Most se navzdory tomu rozšiřuje do okolní krajiny, kde se pole mění v pozemky pro výstavbu rodinných domů.