Při pravidelných obchůzkách areálu upozorňují návštěvníky na provozní řád, který koupání bez dozoru dospělých zakazuje.
S dětmi také diskutovaly na téma bezpečnost ve vodě. Vyzkoušely je, zda znají čísla záchranných složek a probraly s nimi i otázky vandalismu. Mobiliář areálu je totiž terčem vandalů a například dřevěné lavičky často končí ve vodě.

Dřevěný nábytek starší chlapci z vody vytáhli a přislíbili, že si budou podobných případů více všímat, a když to bude potřeba, pomůžou. Asistentky také upozorňují cyklisty a bruslaře na nutnost mít alespoň přilbu. Dohlíží na pejskaře, aby psy nepouštěli na volno. Když je potřeba, pomůžou také s ošetřením drobných poranění. Po parku se pohybují pěšky, nebo mohou využívat pro rychlejší přesuny kolo.