Předmětem diskuze bylo zavedení bezpečnostních opatření na páteřní silnici spojující velká města v kraji, která je v mnoha úsecích čtyřproudová.

„Upozorňuji, že nejde o to ulevit řidičům, kteří už dnes mnohdy předepsanou rychlost nedodržují. Na druhou stranu je prokázáno, že pokud jede řidič pocitově pomalu, zvyšuje se hrozba agrese a rizikového chování, což jde proti myšlence bezpečnosti,“ uvedl Komínek.

ŘSD zadalo projektantům posouzení trasy od Teplic do Mostu a návrh opatření, která by umožnila zvýšení rychlosti. Výsledkem je vytipování konkrétních úseků, kde by bylo možné bez velkých investic rychlost upravit, ovšem je to jen zhruba padesát procent trasy, a to ještě v nesouvislých úsecích.

„Díky vstřícnosti policie došlo k dohodě na instalaci bezpečnostních prvků na 2,5km úseku. Tam bychom mohli ke zvýšení přistoupit poměrně brzy, pokud to legislativa dovolí,“ uvedl Vidimský.

(oks)