Bude to první waldorfská škola v Ústeckém kraji. Měla by otevřít jednu první třídu s kapacitou 20 žáků a jednu smíšenou druhou a třetí třídu s kapacitou 16 žáků. „Každý nový školní rok se bude škola rozrůstat o jednu třídu. K rozdělení smíšené třídy a doplnění 6. třídy o žáky z jiných škol dojde s přechodem na druhý stupeň,“ sdělila Katarína Hurychová, předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Svobodná základní škola. Zápis dětí bude 2. a 3. února v Terezíně.

V celých Severních Čechách zatím působí jediná waldorfská základní škola v Semilech.

V ČR zatím existuje 13 základních, čtyři střední waldorfské školy, jedna základní a střední speciální škola waldorfská a řada mateřských škol waldorfských či pracujících na principech waldorfské pedagogiky.

Waldorfská pedagogika usiluje o celostní rozvoj člověka v oblasti rozumu, citu i vůle. „Hlavním cílem je výchova a vzdělávání dětí postavené na etických a mravních hodnotách, výchova k sounáležitosti a spolupráci,“ uvedla Hurychová.

Objekt školy se nachází v Terezíně v ulici Žižkova. Jde o budovu dělostřeleckých kasáren postavenou v letech 1782-1784, která je nyní v rekonstrukci.

V Mostě je Montessori

Na mosteckém vrchu Širák se letos v září otevřela nová a zároveň první alternativní základní škola v Mostě, soukromá AMA SCHOOL. Vzdělává podle pedagogiky Montessori a začala první třídou se sedmi dětmi. Škola, která navazuje na Montessori školku a je ve stejné budově, se má postupně rozšiřovat a bude pro děti až do 12 let, poté i pro starší. Majitelé plánují i založení navazující střední školy podobného typu poblíž Prahy. Dvojjazyčná malotřídka má dva učitele, jeden je rodilý Američan učící angličtinu.