Na mosteckém gymnáziu si studenti mohou vybrat z řady devíti jazyků, mezi nimiž je i jazyk latinský. Ten mají stále jako povinný předmět na zdravotní škole.

„Na gymnázium vyučujeme například angličtinu, němčinu, ruštinu franzcouštinu, španělštinu a latinu. V poslední době přibývá zájemců právě o španělštinu,“ sdělila zástupkyně ředitele Eva Hrdličková.

Vzrůstající zájem o španělštinu v Mostě potvrdila jazyková agentrura Skřivánek.

„Španělštinu jsem se sama začala učit již na základní škole, protože se mi líbila. Poté jsem si podle ní hledala školu střední, tak jsem vystudovala mosteckém gymnázium. Letos v srpnu již budu odlétat na půlroční stáž do Španělska,“ uvedla studentka univerzity Jana Evangelisty Purkyně Petra Polcarová.

Mezi studenty nově roste zájem i o ruštinu. „Stále stoupá také zájem o ruský jazyk, žáci si ho vybírají do kombinace dvou jazyků, kvůli jednoduchosti. Nejčastější kombinace je ale angličtina s němčinou. Tato kombinace je považována za nejtěžší,“ sdělila zástupkyně ředitele Obchodní akademie Jitka Hašková.

Požadavky na znalost cizích jazyků stále rostou. Jak říká marketingový manažer personální agentury Manpower Jiří Halbrštát, znalost angličtiny je dnes pro zaměstnavatele již samozřejmostí. „Požadavky na jazykové vzdělání zaměstnanců stále rostou. Stejně tak ale roste i jejich vzdělanost,“ říká Jiří Halbrštát.
Na druhém místě mezi vyžadovanými jazyky je němčina, i když řada německých firem dnes komunikuje v angličtině. „Dalšími preferovanými jazyky jsou francouzština a španělština,“ dodává Halbrštát.