Jak udělat Most během sedmi let lepším? Na tuhle otázku se teď ve městě hledá dlouhá odpověď, která zaplní desítky stran papíru. Ten ale nesmí skončit v koši. Jedná se totiž o nový strategický plán rozvoje města Mostu pro období 2021 až 2027, který radnice začala s obyvateli od tohoto týdne projednávat. Cílem je připravit pro politiky zásobník investičních projektů, o kterých budou rozhodovat v rámci městského rozpočtu. Plán rozvoje je klíčový i pro získávání dotací.

Na diskuzi ve velkém sálu radnice přišli kromě organizátorů, dvou zastupitelů a dvou novinářů jen tři lidé. Nikdo z radních nedorazil. Zastupitelstvo má strategický dokument schválit na začátku příštího roku. Do té doby se uspořádá další debata s obyvateli. Plán ještě není hotový. „Čekají nás minimálně dvě další veřejná projednávání,“ ujistil Martin Havlík z poradenské firmy, která plán rozvoje připravuje ve spolupráci s radničními pracovními skupinami.

Mostečan Libor Kudrna z místní občanské iniciativy za záchranu městské knihovny označil první veřejné plénum za nezáživné divadlo, kde nebylo nic konkrétního představeno a nebylo o čem diskutovat. „Pozvánka byla na veřejné projednání analytické části strategického plánu. Jelikož výstupy rešerší nebyly dopředu zveřejněny, pochyboval jsem, že půjde o opravdové projednání,“ sdělil. Na jednání se nehovořilo ani o rekonstrukci kulturního domu Repre, o budoucnosti jezera Most ani o záměrech zlepšit centrum a sociálně vyloučené lokality. „Vše je v obecné rovině,“ dodal Kudrna, který se podle svých slov stal komparzem ve hře na zájem o názory veřejnosti. „Názory nebylo zaujímat k čemu,“ vysvětlil.

Podle pořadatelů k setkání nad konkrétními věcmi teprve dojde. První debata měla seznámit veřejnost s tím, v jaké fázi je příprava strategického plánu a jak dopadly různé průzkumy v analytické části. Teď se má zpracovat návrhová část. Ta už obsáhne jasná doporučení, co by měla radnice do roku 2027 udělat, aby se v Mostě žilo lépe. Před hlasováním v zastupitelstvu se bude moci veřejnost k podrobnostem vyjádřit.

Strategický plán rozvoje je sice zásadní dokument pro směřování městských investic, ale není závaznou normou. Při dalších volbách ho může nová politická garnitura změnit. Oporou je proto hlas veřejnosti, která by se měla do přípravy zapojit. Plán, který obsáhne projekty za stovky milionů korun, se totiž týká celého Mostu, například bydlení, občanské vybavenosti, dopravy, životního prostředí i problematického občanského soužití.

Výstavba bytů na okrajích Mostu

Tvůrci plánu z různých analýz zjistili, že Most není stále dost atraktivní pro obyvatele, investory a podnikatele, i když situace ve městě se podle nich celkově zlepšuje i díky výstavbě bytů v okrajových částech a rekreačním areálům na rekultivovaných plochách. Vycházeli také z průzkumu názorů obyvatel, kterého se účastnilo 481 lidí. Ocenili hlavně zeleň, okolní krajinu, sportovní vyžití a dostupnost obchodů, služeb, škol a úřadů. Naopak je trápí sociálně vyloučené lokality, kriminalita, nepořádek, zanedbané centrum, stav budovy hlavního nádraží, plánovaný přesun knihovny, parkování či požáry na skládce. V průzkumu převažovali ženy, lidé s vyšším vzděláním a obyvatelé ve věku 36 až 50 let.

Z anonymních rozhovorů s 12 zástupci radnice vyplynulo, že silnými stránkami města jsou například zvyšující se počet obyvatel mající zájem o rozvoj města, rozvoj parků a turistický potenciál okolní krajiny. Za slabé stránky Mostu označili třeba migraci sociálně znevýhodněných obyvatel, špatné image města, školní hřiště na hranici životnosti, špatný veřejný prostor a malý bytový fond města.