Důvodem je fakt, že každý poplatník, kterých je přes 25 tisíc, získá svůj nový variabilní symbol. „Dochází k tomu v souvislosti se změnou agendy. Například rodina se dvěma dětmi provede čtyři úhrady, které se budou lišit právě variabilním symbolem," vysvětluje Jana Lanková, vedoucí finančního odboru litvínovské radnice.

Pokud někdo uhradí poplatek prostřednictvím svého variabilního symbolu dvakrát, vznikne mu přeplatek. „Osoby, za které se domníval, že zaplatil, se naopak stanou dlužníky," pokračuje Jana Lanková.

Bude však existovat i možnost, aby jeden člověk provedl platbu za více lidí. Radnici o tom ale bude muset dopředu písemně informovat. „Bude možné platit i za jiné, a to v případě, kdy daná fyzická osoba písemně sdělí městskému úřadu jména a příjmení včetně data narození osob, za které platí. Informaci k úhradě může každý předat osobně v kanceláři na radnici, popřípadě zaslat poštou," říká vedoucí finančního odboru Lanková.

Úřad počítá s negativními reakcemi ze strany občanů i s nárůstem administrativy. „Víme, že z toho řada lidí nebude mít radost. Ani my ji nemáme. Chceme ale evidovat každého poplatníka zvlášť a vést přesnější agendu," doplnila Lanková s tím, že Litvínované obdrží v průběhu prosince dopis s přesnými instrukcemi a novými variabilními symboly.

Zbylé náležitosti, tedy výše poplatku i forma jeho zaplacení, zůstanou stejné. Splatný bude nadále do 30. června daného roku.
Uhradit ho bude možné například trvalým příkazem, v hotovosti na pokladně městského úřadu nebo na poště složenkou, která se objeví ve schránce v květnu.

Roční poplatek za odpad činí od roku 2012 v Litvínově 250 korun. Skutečné roční náklady na poplatníka nicméně podle radnice dosahují výše 606 korun. Celkové náklady za rok 2013 se vyšplhaly k 18,9 milionům korun, příjmy z poplatku za odpad činily 5,8 milionu. Příjmovou složku poměrně výrazně snižují dlužníci. Těch městský úřad eviduje několik tisíc.