Novinka výrazně sníží množství naplavenin, které by pronikaly do důležité zásobárny pitné vody. Nádrž je významnou zásobárnou pitné vody pro celou podkrušnohorskou oblast, mimo jiné i města Teplice a Ústí nad Labem.

„Výstavbu přehrážky bereme jako náš příspěvek, jak kvalitu vody ve flájské přehradě nadále udržovat na velmi dobré úrovni,“ sdělila Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků Lesů ČR v oblasti povodí Ohře. U hráze umožňující migraci ryb budou odborníci odebírat vzorky usazenin. Prozkoumají, jak využít k jejich rozkladu Slunce.

Projekt podpořila Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Vodní nádrž Fláje je unikátní pilířová vodní nádrž, jediná svého druhu v ČR. Svému účelu slouží už více než padesát let. Nachází se v Krušných horách, asi 5 km jihovýchodně od hraničního přechodu Český Jiřetín. Přes hráz přehradní nádrže prochází silnice vedoucí ve směru z Moldavy na Český Jiřetín nebo Klíny. Díky své unikátní konstrukci je dokonce zařazena mezi kulturní památky České republiky. Přehrada byla vybudována na Flájském potoce již v roce 1963. Výška hráze je 58,5 metrů a délka v koruně 459 metrů. Vodní plocha zaujímá 149 hektarů a maximální hloubka je 57 metrů.