"Četla jsem, že byl ve všech pískovištích vyměněn písek, ale to bylo asi někde jinde, protože u nás nebyl měněn nejméně dva roky. Nedávno bylo pískoviště plné napínáčků,“ řekla Ivana Kolenová, která bydlí v mostecké ulici Brigádnická, kde je také dětské hřiště. Do údržby a na výměnu písku v dětských pískovištích ovšem město Most investuje každé dva roky částku půl milionu korun. „Město Most je zřizovatelem 191 dětských pískovišť na volných hracích plochách. Každým rokem měníme písek v jednom stu pískovišť, která vybereme a další rok se vymění u těch zbývajících,“ upřesnila Deníku Jana Čejková, vedoucí oddělení komunálního hospodářství Odboru dopravy a komunálního hospodářství při Magistrátu města Most. Veškerou údržbu a čištění dětských ploch zajišťují na základě uzavřené smlouvy Technické služby města Mostu. Většina pískovišť je již vyčištěna a připravena na letní provoz. „Všech sto pískovišť letos údržbou a výměnou již prošlo,“ uvedla Jana Čejková. Pro případy kontrol, jaké pískoviště a kdy bylo technickými službami vyměněno, se na Magistrátu města Most všechny spisy a dokumenty archivují. „Ano, pro případ, že by někdo pochyboval, že údržba pískovišť opravdu probíhá, si vedeme podrobnou dokumentaci. V té jsou mimo jiné také fotografie, kdy byl písek vyndán a nahrazen novým,“ upřesnila na závěr Jana Čejková.