Důvodem přestěhování je narůstající počet petic, které již částečně blokovaly vstupní halu v přízemí a zakrývaly informační ceduli. Všechny aktuální petice byly proto přestěhovány do nového prostoru, kde je mohou zájemci přijít podepsat.

„Snažili jsme se pro petice najít důstojnější a vhodnější prostor, který je v úředních hodinách také běžně přístupný veřejnosti a řádně označený jako petiční místo,“ vysvětlil primátor města Mostu Jan Paparega.