Město po obdržení petice demontovalo sušáky a dočasně i lavičky, o jejichž dalším umístění se rozhodne v příštím roce. K odstranění zpevněné plochy po sušácích a terénní úpravě dojde na jaře.

Peticí se zabývala i městská policie. Z jejího monitoringu na místě a z prověření záznamů nevyplynulo, že by prostor byl rizikový. Proto nebude zařazen do prioritního režimu hlídkové a obchůzkové služby.