Petice vyzývá krajský úřad a ministerstvo k zastavení intenzivního kácení a výsadby nepůvodních dřevin. Greenpeace požaduje, aby byla celá oblast od Horního Jiřetína až po Národní přírodní rezervaci Jezerka vyhlášena za jedno chráněné území s bezzásahovým režimem, kde bude moci příroda včetně mnoha chráněných živočichů nerušeně existovat.

Společnost I.H.Farm, která hospodářské lesy vlastní, se už dříve vůči kritice ohradila. S krajem jedná o smlouvě o ochraně území. Letošní kontrola České inspekce životního prostředí zaměřená na péči o les neprokázala porušení zákona.

Aktivisté upozornili, že k větší ochraně tohoto území nabádá české úřady i výzva vědců, kteří se obávají ztráty biologické rozmanitosti v důsledku komerční těžby dřeva. „Bučiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří s celkovou rozlohou převyšující 8000 hektarů představují jeden z největších ostrovů bukových lesů u nás. Tyto porosty hostí řadu celoevropsky vzácných druhů organismů a zároveň reprezentují typ vegetace, který by v podmínkách bez tisíciletého vlivu člověka pokrýval větší část krajiny střední Evropy. Z tohoto důvodu představují velmi vhodnou lokalitu pro rozšiřování území s přísnou ochranou v ČR,“ uvedl v tiskovém prohlášení Greenpeace Jan Hofmeister z Katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.