Kdyby se znovu sešlo sedm ztracených sourozenců, byl by to pro Annu Pálovou zázrak jako vpohádce. Anna, nejstarší ze všech, pátrá navzdory pohnutému osudu po dvou mladších bratrech a dvou sestrách, které viděla naposledy před půl stoletím vBrandově na Mostecku.

„Žít bez kontaktu snimi je velice smutné. Již jednou se je má sestra Miroslava pokusila vyhledat, ale, bohužel, bez úspěchu,“ sdělila Deníku Pálová, jejíž životní příběh by mohl být námětem pro román či filmovédrama.

Za svobodna se jmenovala Javůrková. Je jí 55let. Narodila se vroce 1953vMostě, ale pochází zBrandova vKrušných horách. Teď bydlí vKašperských Horách vokrese Klatovy.

„ZBrandova jsme se přestěhovali myslím že vroce 1966do Starého Lázu uNýrska. Tam už jsme se stěhovali ze sedmi sourozenců jen já, bratr Miloslav a sestra Miroslava,“ uvedla. SMiroslavou a Miloslavem vyrůstali a jsou stále vkontaktu.

Zbylé čtyři sourozence viděla naposledy ve svých sedmi letech. Jmenují se Kristína (narozena 10.srpna 1955), Stanislava (narozena 24.července 1958, Jiří (narozen 16.října 1956) a Zdeněk (narozen 31.července1960).

Jak se mohlo stát, že nevyrůstali všichni společně? „Na tuto otázku sama neznám odpověď. Když jsem se pak vdospělosti ptala naší maminky proč, tak mi jen odpověděla, že to tak mělo být. Moc se otom snámi nebavila,“ poznamenala Pálová. Rodiče podle ní nejspíš neměli peníze na vychovávání tolika dětí, a tak se rozhodli, že čtyři sourozence umístí do dětského domova.

„Maminka otom skutečně moc nemluvila. To je bohužel všechno, co je mi známo,“ povzdechlasi.

Proč se rozhodla vyhledat sourozence právě teď? „Vlastně je to práce mých dětí. Já nemám tak velké možnosti a přístup krůzným technickým vymoženostem, tak jsem děti požádala ospolupráci,“ uvedla. Ví, že je velice složité hledat nějaký kontakt po tak dlouhé době a stak málo informacemi. Říká ale, že naděje umírá poslední.

„Stále doufám a moc si přeji, abychom se jednou zase všichni sešli,“ sdělila Deníku.