„Pokud je občanský průkaz skutečně platným cestovním dokladem, nemůže být dítěti zapsanému v občanském průkazu rodiče, které je občanem ČR, neumožněn volný pohyb v rámci Unie,“ uvedla Hrazdílková. Stanovisko zástupkyně veřejného ochránce práv je výsledkem šetření, zahájeného na podnět rodin, které měly na hranicích problémy. Oprávněnost šetření podle Hrazdílkové potvrdily rozdílné odpovědi získané na náhodně vybraných hraničních přechodech České republiky, kdy v některých případech byl zápis v občanském průkazu považován za nedostačující pro vycestování. Podle směrnice EU mohou občané České republiky cestovat do ostatních států Unie s platným průkazem totožnosti nebo s cestovním pasem. Jako platný průkaz totožnosti byl uznán občanský průkaz ČR se strojově čitelnými údaji a vícejazyčnými názvy rubrik (karta zelené barvy). Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policie ČR ve svém stanovisku zástupkyni ochránce práv potvrdilo, že pokud dítě nemá vlastní cestovní doklad, smí opustit území České republiky pouze s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno. „Podle zákona o cestovních dokladech je v rámci EU cestovním dokladem skutečně i občanský průkaz. Všichni policisté na hraničních přechodech byli s touto skutečností seznámeni, takže pokud by v praxi došlo k jinému výkladu, šlo by podle ředitele cizinecké a pohraniční policie pouze o pochybení jednotlivce,“ uvedla Hrazdílková. Tyto skutečnosti jí potvrdilo i ministerstvo vnitra, které však zároveň upozorňuje na možné problémy, k nimž může v individuálních případech docházet na hraničních přechodech jiných států. Ve státech EU se při identifikaci pracuje s datem narození, takže pro některé cizí státní orgány může být rodné číslo dítěte v občanském průkazu rodiče nesrozumitelné, což může být důvodem k nepovolení překročení státních hranic. Ministerstvo vnitra již zaznamenalo případy, kdy zastupitelský úřad ČR v zahraničí musel dítěti vydat cestovní průkaz, aby se mohlo vrátit do České republiky. Proto pro větší jistotu cestovatelům doporučuje ministerstvo použití cestovního pasu, v němž mají rodiče své děti zapsány, anebo vydání samostatného cestovního dokladu pro dítě. Zástupkyně veřejného ochránce práv ale po prostudování všech podkladů dospěla k závěru, že pokud Evropská unie oficiálně uznala občanské průkazy jako platné cestovní doklady, pak by měly kompetentní orgány jednající na úrovni EU zajistit jednoznačné a vymahatelné uznání této platnosti v plném rozsahu.