V současnosti se mostecká radnice více zaměřila na úklid parku a bezpečnost. Technické služby v pátek 23. února odvezly těžké žulové kvádry z okrajů bazénů, které v parku ležely desítky let.

„Od začátku února je park intenzivněji sledován asistenty prevence kriminality, kteří kromě běžné činnosti vyhledávají například injekční stříkačky nebo apelují na nezodpovědné pejskaře, aby uklízeli po svých miláčcích. Některé části parku jsou i pod dohledem kamerového systému,“ uvedl ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol.

Most stále usiluje o získání dotace od Nadace Proměny Karla Komárka. Peníze z jejího programu Parky by šly právě na obnovu zelené plochy v Mostě. Město postoupilo společně s Ostravou Porubou až do finále, finanční injekci na obnovu parku Střed však nezískalo.

Nic ale není ztraceno. Správní rada nadace své rozhodnutí o poskytnutí dotace sice odložila, ale záměry ji zaujaly, a tak nabídla oběma městům půlmilionovou podporu pro takzvanou předrealizační přípravu.

„Zamýšlená obnova parku má podle nás velký potenciál, který překračuje hranice zájmového území do navazujících společenských oblastí. Míru participace veřejnosti tu zatím obecně vnímáme jako nedostatečně zažitou, a proto chceme dát přípravě projektu více času,“ řekla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Jitka Přerovská. 

Nadace v případě Mostu vyhodnotila jako potřebné pracovat na projektu dlouhodoběji, ještě před klasickým zahájením příprav architektonické soutěže.

Město v tomto roce obdrží od nadace odbornou konzultační podporu. Během roku pak musí Most vyřešit majetkoprávní náležitosti některých pozemků a vytvořit podmínky pro spolupráci města s obyvateli na přípravě projektu.

Aktuálně se připravuje vytvoření akční skupiny partnerů a plánu aktivit, jejichž cílem bude vzbudit širší zájem o projekt.

Akce pro lidi

„Zaměříme se na akce související s poznáním historie místa, jeho architektonické kvality, vztahu obyvatel k němu, s jeho oživením a s budováním komunity. Rádi proto uvítáme partnery, kteří by těmto snahám chtěli spolu s námi pomoci,“ uvedla manažerka a zároveň autorka projektu Veronika Loucká.

Na konci roku 2018 se rozhodne, zda Most a Ostrava Poruba obdrží hlavní nadační podporu 25 milionů korun a odbornou pomoc ve všech etapách obnovy parku.