Fotosoutěž, výstava nebo konference k rozvoji městských čtvrtí. To jsou stěžejní akce, které vdechnou život zanedbanému parku Střed v Mostě, o jehož obnovu usiluje vedení města. Pomoci s celkovou rekonstrukcí má finanční injekce od Nadace Proměny Karla Komárka.

Podle koordinátorky projektu obnovy Veroniky Loucké z mostecké radnice se snaha o zvelebení kdysi výstavního parku u sportovní haly konečně začíná posouvat vpřed. „První akce určená pro veřejnost je fotosoutěž zaměřená na mapování historie parku,“ říká Loucká s tím, že program červnové akce cílí na pamětníky a majitele dobových fotografií. „Zároveň budeme spolu s dalšími partnery průběžně tvořit mapu minulosti místa, kterou slavnostně představíme 10. června při vernisáží výstavy, jež bude přímo v parku. Tématu se bude věnovat také Klub seniorů nebo Klub národnostních menšin,“ doplnila koordinátorka projektu.

Červnová akce bude součástí celorepublikového Víkendu otevřených zahrad a kromě výstavy nabídne komentované procházky, výtvarně zaměřené dílny pro děti i mládež a celou řadu doprovodných aktivit.

Hlavní akcí pak bude dvoudenní říjnová Konference k rozvoji městských čtvrtí v Mostě věnovaná veřejnému prostoru. Nabídne nejen inspirativní příklady dobré praxe, ale zkusí téma uchopit i z pohledu sociální práce a umění.

Nadace Proměny svou pomoc při obnově parku podmiňuje širším zapojením veřejnosti, čemuž mostecká radnice vychází vstříc právě připravovanými akcemi.

Žádají o peníze nadaci

Most u nadace žádal o příspěvek na obnovu parku opakovaně, na rok 2018 zatím obdržel pouze dílčí podporu na předrealizační fázi. „Další odbornou podporu a finance ve výši 25 milionů korun nadace podmínila dořešením některých majetkoprávních náležitostí a vytvořením podmínek pro širší spolupráci města s jeho obyvateli. Na dobře vedeném projektu nám velmi záleží, proto jsme se této šance chopili s velkým nasazením,“ připomněl primátor Mostu Jan Paparega.

Nadace městu pomáhá a chce, aby se na projektu před zahájením příprav architektonické soutěže na revitalizaci parku pracovalo dlouhodoběji. „Máme zájem na tom, aby vznikl živý a fungující park, k němuž budou mít lidé dobrý vztah, protože jej sami pomáhali tvořit,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka.

V průběhu února a března se projektovému týmu města podařilo vytvořit širší síť partnerů, kteří mají zájem se na projektu podílet a sérií akcí vzbudit co největší zájem obyvatel o park. Jde například o ZUŠ Moskevská, Středisko volného času, Podkrušnohorské gymnázium Most, Klub národnostních menšin a nízkoprahové zařízení Zimák, OC Central Most, Městská správa sociálních služeb a řada dalších organizací i jednotlivců.