V městském rozpočtu je na přípravu vyčleněno 350 tisíc korun. Město považuje rekonstrukci křižovatky za nutnost. Důvodem je zajištění plynulého a bezpečného provozu vozidel a chodců a zlepšení plynulosti autobusové MHD.

Křižovatka ve tvaru písmene T leží u jižního okraje parku Šibeník a vedou přes ní hlavní autobusové linky 30, 17 a 5. Podle plánu udržitelné městské mobility tato důležitá křižovatka patří mezi ty, které je třeba řešit.

V roce 2016 vznikla studie, která se má letos posunout do dalšího stupně projektu. Odborníci doporučili přebudování na okružní křižovatku. Předpokládaná intenzita dopravy je přes 23 tisíc vozidel za 24 hodin.