Marie Holečková sedí na lavičce na okraji parku Střed a pod botou má vajgla. I kdyby si poposedla dál, stejně na nějaký nedopalek šlápne. Jsou na každém kroku. I proto by seniorka uvítala, kdyby se v celém parku nesmělo kouřit a aby na to někdo dohlížel. „Je to park pro oživení a pro zdraví. Proč by se měl zamořovat čoudem?“ říká 69letá Mostečanka. Představuje si, jak si rodiny s dětmi lehnou na deky pod stromy a budou dýchat svěží vzduch od obnovené fontány.

Dlouho zanedbávaný park se letos začne rekonstruovat za desítky milionů korun a má být nejatraktivnější neoplocenou relaxační zónou ve městě. Lidé se nyní zapojují do tvorby provozního řádu parku vyplněním on-line dotazníku.

„Zákaz kouření v celém parku představuje v současné době pouze jednu z probíraných variant. Zvažují se také možnosti povolit kouření jen ve venkovních prostorách kavárny a na několika vyhrazených místech s popelníky, povolit jej pouze ve venkovních prostorách kavárny a konečně dovolit kouření všude s výjimkou dětských hřišť a sportovišť,“ uvedla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová. Nadace, která podpoří obnovu parku 25 miliony korun, získává odpovědi společně s radnicí. Do středy 11. května lidé vyplnili 176 dotazníků. Sběr dat má trvat do konce letošního června a pak se vyhodnotí. Konečné rozhodnutí o pravidlech, tedy i o případném plošném zákazu kouření v parku, bude na městské radě.

Marcela Veverková, které v dubnu vyhořel nájemní byt v Dobnerovce a musela žít s dětmi v jednom pokoji v chudinské ubytovně v Chanově, si v květnu pronajala byt pro osm lidí v sídlišti Stovka.
Ještě se zbavit štěnic, sehnat nábytek a práci, říká vyhořelá rodina z Mostu

Marie Holečková, která zná park od jeho vzniku v 70. letech minulého století a sledovala i jeho postupný úpadek, by kromě kouření omezila i venčení psů a pobyt návštěvníků by regulovala už od 21. hodiny. Cyklisty a koloběžkáře by přes den do areálu pustila. Obává se však, že provozní řád, ať už bude jakýkoli, nedodrží hlavně party vysedávající na přilehlé třídě Budovatelů. Nelíbí se jí ani pohozené injekční stříkačky, kterých však naštěstí není tolik jako nedopalků.

Zákaz kouření v celém parku by uvítal i 37letý otec batolete Tomáš Král. „Když někdo kouří, jedovatý kouř proniká do kočárků, což mi hodně vadí,“ svěřil se Deníku při procházce parkem. Upozornil, že jeho návštěvnost vzroste, a když se kouření povolí, bude víc i nedopalků na zemi, což zkomplikuje pobyt rodinám, které budou muset dávat víc pozor na malé děti dávající si všechno do pusy. Cyklisty by neomezoval, jen prý nesmí jezdit po zeleni, a pobyt v parku by udělal nonstop, tedy i po 22. hodině pod podmínkou zachování klidu a dodržování provozního řádu. Mostečan spoléhá na to, že s dozorem pomůže i služebna městské policie nedávno zřízená ve sportovní hale v dolní části svažitého parku.

„Alkohol bych zakázala určitě,“ řekla 23letá matka Veronika Hižová. S rodinou chce do opraveného parku chodit častěji než teď a vybudování kavárny, pódia a sportovišť s domkem pro správce označila za super nápad. Kouření v parku by se jí nelíbilo, ale kdyby zákaz neprošel, měly by podle ní pomoci alespoň popelníky.

Městská knihovna Most.
Demonstrace v Mostě vystřídá kulturní happening za hodnotnou architekturu

„Hodně lidí jde do kavárny, protože si chtějí u kafe nebo vína zapálit, takže na venkovní terase kavárny bych kouření povolila. Zákaz kouření pro celý park je nesmysl, protože lidi by to stejně nedodržovali,“ uvedla 62letá Danuše, která u parku bydlí. Kouření by povolila i na dalších vymezených místech, avšak pouze v době společenských akcí. Přísnější by byla k cyklistům, kteří by podle ní měli v parku z kol sesednout a tlačit je, aby se předešlo úrazům ze střetu s chodci. Pobyt v noci by nezakázala. „Je to park, ne nějaké střežené území. Ať si tu lidi vysedávají i po půlnoci, když budou potichu,“ uvedla. Podle ní je dobře, že se park neoplotí a zůstane volně průchozí, protože plot by poškozovali vandalové a lidi přes park stejně musejí chodit na tramvaj do práce.

Bezpečnost a pořádek v obnoveném parku budou mít na starosti správci a ti podle města a nadace potřebují mít oporu v provozním řádu. Zapojení veřejnosti do tvorby pravidel má pomoci zjistit, co se podle lidí v parku smí a co ne. V březnu se mohl vyjádřit k provoznímu řádu klub mosteckých seniorů.

Vedení města tvrdí, že bezpečnost v parku je pro něj prioritou. Správci, což budou zaměstnanci městské policie, mají park hlídat 24 hodin denně. „Naší snahou je co nejhladší provoz parku hned po jeho otevření a udržitelný provoz parku v budoucnu. A to s co možná největším množstvím spokojených návštěvníků všech věkových i zájmových skupin,“ informoval primátor Jan Paparega.

Pokud návštěvník provozní řád poruší, správce ho bude moci vykázat. V horším případě bude hrozit přestupkové řízení či řešení Policií ČR.

Výběr z online dotazníku
Zaškrtněte pravidlo, které byste sami zařadili do provozního řádu:
- Kouření je povoleno ve venkovních prostorech kavárny a dále na několika vyznačených místech (vyhrazená kuřácká místa s popelníky).
- Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorech kavárny.
- Kouření je povoleno všude s výjimkou dětských hřišť a sportovišť.
- Kouření je zakázáno.
- Pití alkoholických nápojů je povoleno pouze v prostorech kavárny. (V případě pořádání kulturních akcí i v ostatních prostorech parku).
- Pití alkoholických nápojů je povoleno v prostorech kavárny a na několika vyznačených místech. (V případě pořádání kulturních akcí v ostatních prostorech parku).
- Pití alkoholických nápojů je povoleno všude s výjimkou dětských hřišť a sportovišť.
- Pití alkoholických nápojů je zakázáno.
- Cyklisté jsou v parku vítáni, je povoleno parkem projíždět na kole.
- Cyklisté jsou v parku vítáni, je povoleno parkem projíždět na kole ve vymezených pruzích (cyklotrasy).
- Cyklisté jsou v parku vítáni, ale je povoleno parkem kolo pouze vést.
- Je povoleno parkem projíždět pouze dětem do 10 let na dětském kole.
- Provozní doba parku je omezena od 07:00 do 22:00, průchod parkem je v nočních hodinách povolen bez omezení, je při tom nutné dodržovat noční klid.
- Pobyt v parku v nočních hodinách není omezen, je však nutné dodržovat noční klid.
Dotazník je na odkazu https://www.survio.com/survey/d/A8B9I3U6C6T0T1Y6K