Město totiž nabídne vlastníkům zprivatizovaných objektů pronájem zázemí v okolí jejich domů. „Doposud si lidé mohli o pronájem pozemku zažádat a my jsme jednotlivé žádosti individuálně posuzovali. Teď chceme vytvořit jasná pravidla, na základě nichž si občané budou moci zázemí kolem zprivatizovaných objektů bez problémů pronajmout,“ uvedl místostarosta města Vladimír Vopelka.

Součástí nových pravidel bude ucelená nabídka pozemků s jejich přesným vymezením a rozsahem v metrech čtverečních. Získat zázemí u domu budou moci občané za symbolickou korun. „Nová pravidla pro pronájem by měla být hotova do konce února,“ upřesnil vedoucí odboru nakládání s majetkem městského úřadu Václav Cihlář.

Zájem zvelebit si zázemí kolem obytného domu je již dnes v Litvínově poměrně velký. „V současné době máme na stole zhruba deset žádostí o pronájem pozemku. Například z městské části Osada nebo Hamr,“ doplnil Cihlář.

Občané se chtějí o pozemky starat i přesto, že město má v nájemní smlouvě zakotveno i několik omezení. Pozemek je například zakázáno využívat jako zahradu na pěstování zeleniny a ovoce, musí nadále sloužit jako veřejné prostranství. V případě, že ho nájemce chce ohradit, může tak učinit pouze živým plotem.