Elektrické vysoušeče vpodmáčeném suterénu pracují nepřetržitě. Část unikátní expozice hnije ve vitrínách. Fotografie, zachycující hrůzy fašismu na Mostecku, se mění vbezcenné cáry papíru. Plíseň pronikla ido 1.patra. Novodobý klasicistní chrám piety je přitom špičkovým dílem české individualistické moderny. Vletech 1923až 1924ho postavil inženýr Anton Svitil podle plánů vídeňského architekta Augusta Kirsteina.

„Navštěvují nás architekti zPrahy a Olomouce. Památník považují za nejcennější budovu ve městě,“ řekla Deníku správcová Milada Vodnárová zOblastního muzea vMostě. Objekt je od roku 1987českou kulturní památkou. Vlastník budovy, Ústecký kraj, ji zařadil na seznam nepotřebného majetku, do kterého už nechce investovat.

Kraj chce památník darovat městu Most, kterému objekt kdysi patřil. Mostečtí radní váhají. Vadí jim, že město by převzalo sice umělecky hodnotnou, ale poškozenou budovu. Opravy si podle jejich odhadů vyžádají deset až dvanáct milionů korun. Podle jedné zanalýz by opravy vroce 2004stály opolovinu méně.Delegace kraje bude svedením města jednat obudoucnosti památníku příští týden. „Mají přijít ke mně,“ řekl včera Deníku náměstek mosteckého primátora Jiří Kurcin.

Podle náměstkyně Hany Jeníčkové by měl kraj nabídnout městu památník vlepším stavebně-technickém stavu. Nevylučuje převzetí podmáčené budovy spodmínkou, že kraj se bude na opravě finančně podílet.

Smutné je, že nedokončenou přestavbu krematoria na památník financovali v90.letech také váleční veteráni zněkolika zemí Evropy. Chtěli, aby muzeum válečných útrap šířilo osvětu mezi novými generacemi a připomínalo život lidí perzekuovaných nacisty a boj proti fašismu.

Do chátrajícího památníku somezeným provozem ale skoro nikdo nechodí, dokonce ani školy. Na poslední dvoustraně vknize návštěv je jen sedm zápisů. První zlistopadu 2004, poslední ze srpna2007.

Mostecké zastupitelstvo jednalo obudově loni 20.prosince. Na návrh radních neměli zastupitelé dar od kraje schválit. Po bouřlivé diskuzi nakonec zastupitelé hlasování odložili kvůli neshodám. Budova je podle krajského hejtmana a mosteckého zastupitele Jiřího Šulce historickou součástí mosteckého hřbitova a město by ji mělo jako dar přijmout.

Oprovoz památníku se chce starat Severočeský letecký archiv Most, občanské sdružení, které se zabývá historiía

dokumentací 2.světové války na Mostecku a shromažďuje fakta oválečných veteránech. Sdružení prosazuje, aby památník přešel na město. Cílem sdružení je například pomocí grantů rozšířit provoz expozice a zpřístupnit ji nejširší veřejnosti.

Památník připomíná 12tisíc obětí války celkem čtrnácti národností a tisíce lidí, kteří prošli zdejšímilágry.

Po první etapě rekonstrukce, kterou zajišťoval již zrušený Okresní úřad vMostě, budovu převzalo do správy krajské Oblastní muzeum vMostě. Poté se zjistilo, že do suterénu proniká spodní voda. Na druhou etapu stavebních úprav totiž nebyly peníze, šetřilo se na odvodnění a izolaci.