„Farský rybník je zavodněná povrchová poklesová kotlina po hlubinné těžbě uhlí, v níž došlo k drobnému pohybu nadložních hornin. Vzniklou trhlinou ve dně kotliny unikly na povrch důlní plyny a hladina rybníka poklesla o zhruba dvacet centimetrů. Situace je již stabilní, k dalšímu úniku plynu ani vody nedochází,“ uvedl ředitel.

PKÚ, který je vlastníkem většiny území v dotčené lokalitě, bude areál nadále monitorovat, ale nepředpokládá preventivní ani sanační zásahy.

Rekreačnímu jezeru Most, které také vzniklo v bývalé těžební oblasti a pro veřejnost se otevřelo v září, podobná událost podle Waltera nehrozí. „Situace je naprosto nesrovnatelná s jezerem Most, kde bylo zcela vytěženo uhlí povrchovým způsobem až na rostlé dno lomu a nedochází zde k postupnému zavalování chodeb a komor,“ dodal.

Na Farském rybníku u bývalé obce Dolní Jiřetín platí do odvolání zákaz rybolovu. Podle rybářů uhynuly přibližně dvě tuny ryb, stovky kilogramů ryb zachránili. Přítomnost sirovodíku ve vzorcích vody, odebraných 30. září v různých místech nádrže, prokázaly laboratorní testy, které zajistila Česká inspekce životní prostředí.

„Lze konstatovat, že laboratorní rozbory povrchových vod potvrdily, že došlo k částečnému propadu dna vodní nádrže do bývalé podzemní šachty po těžbě uhlí s následným vývěrem důlního plynu, protože ve všech třech vzorcích povrchových vod byl prokázán sulfan - sirovodík. Ten měl zásadní vliv na úhyn ryb,“ sdělila minulý týden Deníku mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Inspekce zastává názor, že událost by se mohla v budoucnu opakovat, a proto nedoporučila vodní nádrž pro chov ryb. O dalšímu postupu bude jednat rybářský svaz.

Úhyn ryb začal o víkendu v noci z 26. na 27. září, kdy hladina klesla o 10 centimetrů a ráno se objevily první umírající ryby. Rybáři cítili u nádrže zápach uhlí a síry. Voda se zabarvila do šeda až bíla. Rybník nemá žádný přítok, a rybáři jiné znečištění než ze dna vyloučili. Báňský úřad oznámil, že k úhynu ryb došlo mimo důlní území, a nevyloučil výskyt podzemních prostor po stavební činnosti v místech bývalého osídlení. V oblasti stával Dolní Jiřetín s 3 500 obyvateli. Obec, u které se v 19. století otevíraly hnědouhelné doly, zanikla před 40 lety kvůli postupu těžby a rozšiřování chemičky.