„Nová lůžka přispějí ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů. Ocení je hlavně senioři, imobilní pacienti a v neposlední řadě ošetřovatelský personál," uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Jiří Mrázek.

Nová lůžka, konkrétně 28 lůžek intenzivní péče, 124 lůžek akutní lůžkové péče a 9 lůžek následné lůžkové péče, stojí zhruba na 6,8 miliónu korun. Částku pokryjí prostředky z dotace Ústeckého kraje. Podle vedoucího úseku ředitele Jiřího Vondry dotačního titulu využily nově také další organizace spadající pod Krajskou zdravotní. „Jde o oddělení následné péče v Mostě a oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ryjicích, které zatím nejsou do celkového počtu nových lůžek v kraji započítány," řekl Vondra.

Lůžka v kraji

Počet kusů (ks) nových lůžek, která nakoupí Krajská zdravotní do svých nemocnic.

Masarykova nemocnice v Ústí
11 ks intenzivní péče + 48 standard + 2 následné péče (np)

Nemocnice Most
5 ks int. péče + 27 stand.

Nemocnice Děčín
4 ks int. péče + 17 stand. + 3 np

Nemocnice Teplice
5 ks int. péče + 19 stand. + 3 np

Nemocnice Chomutov
4 ks int. péče + 17 stand. + 3 np