U sirovodíku, jehož hygienický limit činí sedm mikrogramů na metr krychlový, bylo v jedenáct hodin naměřeno v Mostě 65,5 mikrogramů.

Prachu, jehož denní limit je 50 mikrogramů na metr krychlový, bylo v Mostě 191,7 mikrogramů, v Lomu 133 mikrogramů, v Litvínově 283 mikrogramů a v Teplicích dokonce 296 mikrogramů. „Hodnoty prachu vyšší než 150 mikrogramu jsou hodnoceny jako ovzduší zdraví škodlivé,“ uvedli včera dispečeři Ekocentra.

V případě sirovodíku situace nevyžaduje žádná opatření. Zvýšené koncentrace sirovodíku způsobují pouze pachovou zátěž obyvatelstva a nepředstavují vážnější zdravotní rizika.

Kvůli prachu mohou být astmatici, děti a staří lidé či lidé s respiračními chorobami vystaveni zvyšujícím se respiračním potížím. I u zdravých lidí může dojít k ovlivnění zdravotního stavu. Mohou trpět třeba dráždivým kašlem. Doporučuje se omezit venkovní aktivity a větrat krátce a intenzivně. Další informace lze získat na bezplatné lince 800 195 342 nebo na www.ecmost.cz.

(oh, dk)