Ani příští letní prázdniny nebude slavnostní skok do vody. Jezero Most, vzniklé v roce 2014 zatopením uhelného velkolomu Ležáky, se podle nového odhadu otevře pro veřejnost nejdříve až v září 2020. O čtvrt roku později, než se hovořilo ještě před pár měsíci.

Výstavba cest, pláží a další infrastruktury v hlavní rekreační oblasti za kostelem nabrala zpoždění kvůli technickým problémům. Ve složitém terénu dokončená páteřní silnice Most – Mariánské Radčice, která s cyklostezkou lemuje okraj jezerní lokality, by se měla zprovoznit letos v létě a nyní probíhá přípravné řízení ke kolaudaci.

Navzdory skluzu se však pro bývalou Severočeskou hnědouhelnou pánev rýsuje nová budoucnost zaměřená kromě turismu na alternativní zdroje energie, zadržení vody v krajině a stavbu moderních sídel místo kdysi zbořených obcí. Vyplynulo to z pondělní diskuze na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka (HSRM). Ta brzy zveřejní na svém webu aktuální přehled příležitostí, které v Ústeckém kraji může nabídnout nová krajina s velkými jezery. „Jsme region, který má jasnou vizi,“ sdělil ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí Petr Lenc, který má na starosti i jezero Most.

Co s hnědým uhlím?

Klíčové má být do konce roku 2020 rozhodnutí české vlády, jak stát naloží s hnědým uhlím. Od toho by se měl odvíjet rozvoj celého Podkrušnohoří. „Je to důležité téma a je zapotřebí, aby stát nadále pomáhal,“ sdělila předsedkyně HSRM Helena Veverková, která prosazuje, aby do regionu přitekly na revitalizace další miliardy.

Vize pro postuhelnou éru počítá s tím, že po zatopení lomů se vytvoří propojená soustava jezer, která by na státem kontrolovaném území o rozloze 400 kilometrů čtverečních dokázala zadržet 1,5 miliardy metrů krychlových vody, což je o 200 milionů víc než má Vltavská kaskáda. Mostecko a sousední okresy by se tak staly strategickou zásobárnou kvalitní vody v období sucha. Ambiciózní plán pro 21. století počítá i s využitím vodní, sluneční, větrné a geotermální energie a biomasy, s obnovou polí a lesů a s výstavbou takzvaných chytrých vesnic v místě zaniklých obcí. Vize zároveň obsahuje ochranu zbylého nerostného bohatství, aby k nim měly další generace v případě potřeby přístup.

Jezero Most v blízké budoucnosti zůstane hlavně rekreační oblastí. Omezující statut dobývacího prostoru se má zrušit do konce tohoto roku. Stavbě obytných domů ale zatím brání nestabilní podloží, které se bude ustalovat desítky let. Případnému osídlení by předcházela urbanisticko-architektonická studie řešící komplexní využití okolí jezera. Mohla by vzniknout do dvou let jako podklad pro bezúplatný převod státního území na město, pokud partneři požádají orgány EU o výjimku, aby zvýhodněná transakce nebyla nedovolenou veřejnou podporou.

Shodou okolností ve čtvrtek 16. května navštíví Mostecko zástupci Evropské komise. Na pozvání krajské samosprávy navštíví lom ČSA, kde by mohla po zatopení vyrábět proud přečerpávací elektrárna, a prohlédnou si i jezero Most. „Seznámí se s realizovanými rekultivačními pracemi a výhledem do budoucna, tedy s návratem člověka do krajiny po těžbě uhlí,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.