Nemají tátové podnikat, protože se jejich děti mohou stát politiky a mohou z úspěchů otců profitovat? Most řeší zajímavé dilema, ze kterého dělá opozice korupční skandál. Měla by se spíše ptát: Je dobré zabírat cennou půdu pro další satelitní vilky? Potřebuje vylidňovaný Most růst do šířky a populačně posilovat na periferiích, když po levné privatizaci bytů ztratil kontrolu nad velkými sídlišti, jejichž deprivace už oslabuje i centrum města?

Otec - syn

Primátor Jan Paparega ohlásí při schvalování nového územního plánu střet zájmů, pokud bude zastupitelstvo hlasovat o změně zemědělské půdy ve Vtelně na stavební pozemky pro uvažované nové rodinné domy. Území vlastní primátorův otec Ivan Paparega, který o možnost zástavby požádal radnici v únoru 2013.

"Nesnažím se jakkoliv skrýt nebo zastřít rodinné vazby a zcela transparentně je přiznávám" Jan Paparega, primátor

Tehdy byl jeho syn řadovým opozičním zastupitelem a město ovládalo Sdružení Mostečané Mostu. To se nyní snaží vytvořit ze vztahu otec-syn korupční kauzu. Opoziční sdružení v manipulativním pamfletu rozeslaném novinářům hovoří o primátorovi jako o zločinci, který zneužil své pravomoci k protěžování otce a k likvidaci konkurence, menších vlastníků, kterým jinde zabrání stavět. Celou rodinu také nařklo z obohacování na úkor znevýhodňovaných obyvatel, protože stavební parcely ve Vtelně mají vynést 130 milionů korun. Primátor to označil za ubohou účelovou lež, která má uvést veřejnost v omyl, a zvažuje právní kroky.

Jeho otec pro Deník uvedl, že útok očekávali. „Tušili jsme, že někdo zneužije našeho příbuzenského vztahu, že udělá z mého projektu politikum a vrhne na syna stín podezření, proti kterému se těžko brání. Nikdy jsem synovi neřekl, zařiď to. Ani by nemohl, protože celá záležitost jde nyní mimo něj. Vše je čisté a transparentní, veřejnost teď může záměr připomínkovat a rozhodne až zastupitelstvo," říká Ivan Paparega. „Přece se svého syna či podnikání nezřeknu jen proto, že jsem kdysi investoval do pozemků a plánuji je nabídnout k bydlení," dodává.

Cesta k pozemkům

Makléřská společnost I.P. trust, kterou Ivan Paparega řídí, zajišťuje mimo jiné dlouhodobé pojistné služby pro město Most a jeho organizace. Začala to dělat v roce 1995, kdy bylo synovi 14 let. Otci se dařilo. Také kontrakt s městem udržel za každé vlády. „Všichni byli spokojeni. A já se snažil být v práci apolitický," tvrdí Ivan Paparega.

Zisk z podnikání investoval v letech 2008-2010 do výhodné koupě pozemků ve Vtelně, kde žije s rodinou od roku 1988. Částečně jako fyzická osoba a částečně přes svou firmu Bestla, která se zabývá pronájmem nemovitostí, vlastnicky scelil nad zrušeným kravínem území bývalých sadů o rozloze dvaceti fotbalových hřišť, které vyčistil. „Byly to nevyužívané zarostlé plochy, kde se hromadily černé skládky a zdržovaly různé živly. Abych jako vlastník neměl potíže, nechal jsem to celé zkultivovat a zemědělsky využívat," říká podnikatel.

Když poté radnice oznámila, že chystá nový územní plán a majitelé pozemků mohou navrhovat využití, požádal před čtyřmi lety o možnost zastavět své pozemky rodinnými domy. „Je to hezká ucelená lokalita, kterých v Mostě moc není. Navíc navazuje na novou obytnou zónu. V době zvýšené poptávky po domcích mi proto přišlo logické vytvořit z ní další rozvojové území pro zástavbu, to je přece podstata podnikání. Když jsem v únoru 2013 žádost k územnímu plánu podal, nemohl jsem vědět, že se syn stane o rok později primátorem. Tehdejší politická situace tomu nenasvědčovala, byl s jedním kolegou v opozici a měl svou advokátní praxi," popisuje otec.

close Listiny, které Ivan Paparega ukázal Deníku dokazují, že žádosti jsou z roku 2013, kdy jeho syn nebyl primátorem. žnost ověřit datum podání žádostí na potvrzených kopiích info Zdroj: DENÍK/Martin Vokurka zoom_in

Listiny, které Ivan Paparega ukázal Deníku, dokazují, že žádosti jsou z roku 2013, kdy jeho syn nebyl primátorem. Foto: Deník

Změna nastala na podzim 2014, kdy nová koalice zvolila syna do vedení města. Otci to zkomplikovalo život. Začal uvažovat, zda se má víc stáhnout do ústraní a utlumit podnikatelské aktivity. Oba o tom diskutovali, ale nenašli důvod. „Nejsme přeci naivní, abychom dělali něco, co by jen trochu zavánělo nepravostmi, obzvlášť v našem postavení," konstatuje Ivan Paparega. „Primátor je můj syn a jako otci mi není jedno, co se děje. Nechci škodit jeho kariéře, ale jsem také podnikatel a nemohu být krácen na svých právech. Nelze přece přestat podnikat jen proto, že se někomu nelíbí příbuzenský vztah." Přesto se vyhýbal kontaktům na radnici, aby nebyl označen za lobbistu.

Záměr, který se opírá o studii řešící místní infrastrukturu s vyjádřením různých orgánů, počítá s desítkami domů zhruba na třetině celkové plochy. „Když to neprojde kvůli závažným námitkám veřejnosti, nebo s tím politici nebudou souhlasit, budu to samozřejmě respektovat a na pozemcích budou dál hospodařit zemědělci. Nelpím na tom, že se tam něco musí za každou cenu stavět. Není to mé hlavní podnikání a nedaří se mi špatně," vysvětluje Ivan Paparega.

Za oprávněnou by považoval kritiku, že stavět se má na zemědělské půdě, které je na Mostecku málo. „Pokud chceme dostat do Mostu schopné a pracovité lidi, musíme jim nabídnout možnost lukrativního bydlení. Většina pozemků byla historicky poli. Zábory jsou smutné, ale jiný dostupný mechanismu neexistuje," říká podnikatel.

Pokud jeho záměr projde, neznamená to, že se bude hned stavět. Příprava potrvá minimálně dva roky. Nutná bude zřejmě spoluúčast dalšího investora.

Jak to vypuklo

Vše začalo v pondělí na veřejném projednávání návrhu nového územního plánu. Jan Hrubeš ze Strany zelených požádal primátora, aby reagoval na to, že jeho otec chce udělat z velké části Vtelna stavební pozemky a město v čele s primátorem to má posvětit. Podle Hrubeše byl záměr zařazen do návrhu podezřele rychle a doporučil jeho vyřazení. „Jsem zvědav, jak proběhne hlasování zastupitelstva," uvedl Hrubeš. „Budeme to bedlivě sledovat."

Primátor oznámil, že nebyl primátorem, když jeho otec žádost před čtyřmi lety podal, a pokud záměr projde připomínkováním a úředním kolečkem, kvůli střetu zájmu se neúčastní závěrečného hlasování v zastupitelstvu.

close Stovka lidí přišla na radnici na veřejné projednání návrhu nového územního plánu města Most. info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in

Tým architektů a úředníků čelil na veřejném projednávání kritice některých vlastníků volných parcel v lokalitě Na sadech (mezi Baumaxem a Albertem), že návrh územního plánu již nepočítá s jejich zástavbou. „Jedno celé území se vymaže a jedno nové vznikne. To nedělá dobrotu," řekl Pavel Moravec. I město podle něj přijde o miliony korun, když své stavební pozemky Na sadech změní na půdu.

Podle odborného týmu, který návrh připravoval, město vlastní řadu zastavitelných pozemků, pro které nemá záměr. Většinu rozškatulkovaných pozemků Na sadech ale vlastní desítky lidí, kteří se během patnácti let nedokázali dohodnout na společném postupu, své pozemky stavebně nezhodnotili a nezajistili ani základní infrastrukturu. „Stavební zákon umožňuje už po pěti letech nečinnosti vrátit takové pozemky do nezastavitelných. Cílem města při územním plánování je pak najít vhodnější plochy, kde je zastavitelnost reálnější," uvedla Iva Mazurová, vedoucí radničního odboru rozvoje a dotací.

„Vtelno bude ještě větší satelit, než je. Navíc to zabere další půdu," sdělil Vladimír Tvrdík, vlastník pozemku Na sadech.

Zdeněk Sedmík, který žije ve Vtelně, by nové stavební pozemky uvítal: „Lidi se stěhují z Mostu pryč, protože není kde postavit dům. Teď je tu soukromý vlastník a má s tím záměr. Dejme mladým možnost, aby si mohli postavit bydlení a žít podle svých představ, aby nešli jinam a nezůstali tu jen sociálně slabí."

Kamila Novotného, který je z oboru, se lidé často ptají na pozemky k výstavbě domků. „Vedení města pouze reaguje na poptávku. Většina lidí chce bydlet u Benediktu a ve Vtelně," uvedl. Pokud chce radnice udržet ve městě ekonomicky aktivní obyvatele, mělo by jim podle něj vyjít vstříc a upřednostnit lokality, kde je situace majetkově jednoduchá.

Nátlak opozice

Den po veřejném projednávání zasedal klub opozičních zastupitelů Sdružení Mostečané Mostu, který vydal tiskové prohlášení, v němž primátora nařkl, že kvůli velkému rodinnému zisku navrhuje schválení nových pozemků k výstavbě rodinných domků ve Vtelně. „Jde o likvidaci konkurence a zločin na obyvatelích města Mostu protěžováním vlastní rodiny…Dobře to synáček chce tatínkovi zařídit, že?" stojí v prohlášení zastupitelů ze SMM, které nese znaky politické propagandy.

close Prohlášení SMM o primátorovi. info Zdroj: Facebook zoom_in

„Primátor nic nenavrhuje ani neruší. Práce na novém územním plánu započaly dříve, než-li jsem byl zvolen primátorem. Rozvoj města navíc není v kompetenci primátora, ale v kompetenci náměstka primátora, který bude finální podobu nového územního plánu předkládat," reagoval primátor.

Nyní se jedná o návrh nového územního plánu, jehož definitivní podobu podle primátora nelze předjímat. „Pozemky, které jsou ve vlastnictví společnosti, kterou vlastní můj otec, nemusí být v konečném důsledku do nového územního plánu vůbec zapracovány," uvedl.

Podle primátora jeho otec při podávání žádosti o zařazení pozemků do územního plánu postupoval zcela standardně. „Skutečnost, že jsem nyní primátorem města, ovšem nesmí nijak omezovat mou osobu ani mé rodinné příslušníky a zkracovat je na jejich právech. Nesnažím se jakkoliv skrýt nebo zastřít rodinné vazby a zcela transparentně je přiznávám. Vyjádření SMM považuji za tlak na mou osobu a snahu očernit ji před veřejností. Proti uvedeným lžím se samozřejmě budu bránit. V daném případě se nejedná o zločin či likvidaci konkurence, jak je uváděno, ale o zcela zákonný a legitimní postup. Finální podobu nového územního plánu navíc bude schvalovat zastupitelstvo města Mostu čítající 45 zastupitelů, kdy všichni mohou svobodně vyjádřit svůj názor," dodal ve svém prohlášení primátor. Předložená podoba územního plánu podle něj reflektuje na poptávku obyvatel.