Ottomanský, bývalá manželka i její přítel totiž shodně tvrdí, že dítě je nového přítele ženy. „Tímto testem DNA se může rozhodnout rozpor, jenže tady rozpor není,“ ohradil se Ottomanský proti tomu, že by měl test za 20 tisíc korun podstoupit. Za svým rozhodnutím si ale soudce Vladimír Dufek stojí a jeho rozhodnutí podpořila i tisková mluvčí ve věcech občanskoprávních Marie Tesařová. „Jestliže se dítě narodí v rozmezí mezi 180. dnem po uzavření manželství do jeho rozvodu, zákon neumožňuje vyloučit otcovství bývalého manžela matky dítěte k tomuto dítěti na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a muže, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte,“ vysvětlil soudce. Pan Ottomanský se však odvolává na § 58 a jeho první větu. „Myslím si, že je vyloučeno mé otcovství už tím, že má žena se mnou již půl roku nežila, i když jsme nebyli manželé. Vždyť já jsem ani nevěděl, kde se zdržuje,“ vysvětlil Ottomanský. To však podle soudce Dufka není dostatečný důkaz. „Pokud v takovém případě nejsou prokázány jiné skutečnosti, které by bezpečně vyloučily otcovství manžela, tím je například nepřerušený dlouhodobý pobyt v zahraničí v době rozhodné pro početí či neplodnost manžela, je důkazem, způsobilým jeho otcovství k dítěti bez jakýchkoliv pochybností vyloučit, znalecký posudek,“ uvedl Dufek, proč musel k nařízení testu přistoupit. Ottomanský ale dodal, že paragrafy nemohou obsáhnout vše. Soudce však poukázal i na § 120 odst. 2 občanského soudního řádu, podle něhož musí provést důkaz, aby vyloučil otcovství.