Práce vyšly na více než jeden a půl milionu korun. Původní rozpočet ve výši 1,3 milionu korun musel být navýšen kvůli vícepracem o 386 tisíc korun.

Pod živičným povrchem podloubí před obchody byla nečekaně betonová deska o síle 25 cm, kterou bylo nutno odstranit. proto se stavba protáhla a zdražila.

Nevzhledný živičný povrch náměstí nahradila dlažba s jednoduchým barevným motivem.

Součástí akce byla náhrada současného odvodnění přilehlých střech za nově provedené opláštění svody.

Plochy budou doplněny novými lavičkami a odpadkovými koši včetně košů na psí exkrementy.