Už déle než pět let je zavřená cyklostezka na hrázi v areálu Nové Záluží v Litvínově. Praskliny zůstávají i na dalších cestách v lesoparku, který se otevřel v roce 2012 po rozsáhlé rekultivaci bývalého důlního území. Situace se má zlepšit v příštím roce, kdy město ve spolupráci se státem začne poškozená místa opravovat.

Stavaři dají do pořádku narušenou hráz s asfaltovou cyklostezkou a vybudují u ní veřejné osvětlení. Náklady, o které se podělí město a stát, vyplynou z veřejné zakázky, kterou administruje ministerstvo financí. V druhé etapě chce město řešit v areálu další potrhané asfaltové cesty. „Zvažujeme, že na některých místech by byly mlatové cesty,“ řekl místostarosta Karel Rosenbaum. Zpevněná plocha bez asfaltu by sloužila cyklistům, chodcům i rodinám s kočárky. Podle místostarosty je to rozumné, jednoduché a uskutečnitelné řešení, které zohledňuje geologické poměry v oblasti. „To podloží je tam nestabilní a nestabilní bude zřejmě pořád,“ vysvětlil. Město se opírá o odborný posudek, který označil asfalt za nevhodný. Kdyby se místa s prasklinami vyfrézovala a znovu pokryla asfaltem, za nějakou dobu by se vyskytly nové díry.

Nové Záluží ležící na okraji městských částí Hamr a Chudeřín je revitalizovaným územím po hlubinné i povrchové těžbě. První trhliny v asfaltu se objevily pár měsíců po otevření areálu. Některé závady se po reklamaci podařilo odstranit, velké trhliny na cyklostezce zhotovitel za reklamaci neuznal s odvoláním na postup podle projektové dokumentace. Vleklý spor nakonec skončil závěrem, že nikdo nepochybil, protože pohyby v podzemí nešlo přesně vypočítat.

Na nevyhovující stav odpočinkové zóny upozornil i patriot Jiří Mareš, autor petice za lepší Nové Záluží. „Nacpali sem desítky milionů a ono se jim to bortí. Stezky jsou popraskané a část z nich je zavřená. Lidé tu nemůžou ani pořádně jezdit na kolech,“ sdělil Mareš. Peticí, kterou podepsala stovka lidí, prosazuje mnohem rozsáhlejší úpravy parku - zřízení zooparku, lanového centra, příměstského tábora s chatičkami a zatopení jednoho z kanálů pro vodní sporty.

Zastupitelstvo se k petici vyjádří ve čtvrtek 26. listopadu. Městská rada už návrhy obsažené v petici zamítla a označila je za nerealizovatelné. Vyjma sanace hráze a cest radnice velké změny v Novém Záluží neplánuje. Obnovit chce ještě mobiliář a lesopark ponechat jako přírodní oddechovou zónu, která má dál sloužit i jako ochrana před povodněmi.

Areál o rozloze 35 hektarů se připravoval od roku 2005. Jeho výstavbu za 208 milionů zaplatil stát z takzvaných 15 ekomiliard. Definitivně tak zmizela stopa po šachtě Rudý Sever, která ukončila těžbu uhlí v roce 1965. Nahradil ho lesopark s třemi vodními plochami, můstky a plácky na hraní, jež je přístupná po asfaltových komunikacích pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře a navazuje na cyklostezku napříč Litvínovem.

Nové Záluží je pro Litvínov něco jako jezero Most pro Most, protože obě lokality vznikly s pomocí státu na někdejším důlním území a slouží k rekreaci. Zatímco ale Litvínov řeší závady, Most další rozvoj, protože jezero o rozloze 309 hektarů se otevřelo teprve letos v září.

Minulý týden radnice nechala vysázet na hlavní pláži 20 vzrostlých borovic za zhruba 200 tisíc korun. „Počítáme s tím, že na jaře budeme v sázení pokračovat,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol. V návrhu městského rozpočtu na příští rok radní vyčlenili na jezero Most přes 10 milionů korun. V plánu jsou například veřejné osvětlení, další inženýrské sítě a mobiliář včetně slunečníků či lehátek.