14.51 - Velký zasedací sál v budově mosteckého magistrátu se pomalu plní politiky. Jednání začne v 15 hodin. V prázdném sálu se už v půl třetí bavili u dveří zastupitelé Sdružení Mostečané Mostu (SMM) Roman Antoš a Arnošt Ševčík. Jako třetí přišel komunista Jiří Ježek. Komunisté obvykle chodí na zasedání první. Nyní se už v sále objevují i členové ODS a tajemnice úřadu Františka Levá.

15.02 - Komunista Ján Valaši se před dveřmi do sálu češe. Sklání se před lesklou informační tabulí. „Ahoj, ahoj!,“ zdraví Vagašiho vsále bývalý primátor Vladimír Bártl (ODS). Vkantýně je plno jídla – klobásy, řízky, sladkosti, chlebíčky. Žíznivý Adolf Sigmund (ČSSD) si kupuje pivo. Rychlým krokem přichází primátor Vlastimil Vozka.

15.06 - Primátor Vozka zahájil v15 hodin zasedání. Vsále chybí 10 politiků. Mostecké zastupitelstvo má 45 členů. Po loňské povolební krizi, kdy se strany nemohly dohodnout na způsobu převzetí vlády nad městem, jsou zasedání místního parlamentu bouřlivější. Většinová vládnoucí koalice SMM-KSČM musí od ledna čelit slovním útokům opozice ODS-ČSSD-SNK.

15.12 - Vozka poděkoval zastupitelům, kteří před měsícem uposlechli výzvu, a dali ze svého peníze na nákup digitálního ultrazvuku pro dětské oddělení mostecké nemocnice. Vsále sedí jen deset občanů. Přichází Jiří Šulc (ODS) a ředitel Policie ČR vMostě Václav Jakubík. Vozka dává pokyny kzajištění průběhu schůze. Je klid. Zasedání sledují vedoucí úředníci magistrátu.

15.21 - Bártl prohlašuje, že rada porušila zákon o veřejných zakázkách při výběru firmy na pořádání Silvestra 2008. Právník města radu obhajuje. Zakázka podle něj byla do dvou milionů korun a rada proto měla volnější ruce a zákon neporušila.

15.26 - Předseda poslaneckého klubu ODS Tomáš Kubal rezignoval na své členství vkontrolním výboru. Oznámil i rezignaci svého kolegy Tomáše Hofmanna (ODS) na členství ve finančním výboru. Opoziční ODS tak reagovala na návrhy SMM-KSČM. Rezignace Kubal zdůvodnil tím, že zastoupení vorgánech města neodpovídá volebním výsledkům.

15.33 - Karel Novotný (ČSSD) se ptá primátora, zda už město prodalo kino Zahražany. Vozka říká, že ne. Novotný radí dát zdevastovaný objekt do dražby. „V tuto chvíli to beru jako výzvu, jako další variantu,“ uvedl Vozka.

15. 39 - Pavel Kouda (ČSSD) protestuje proti plánovanému rušení řady dětských hřišť. Tvrdí, že záměr má negativní ohlasy. Náměstkyně primátora Hana Jeníčková se chce sKoudou sejít později a vše mu vysvětlit. Primátor Vozka hájí záměr. Město bude rušit postupně jen zastaralá a nebezpečná hřiště, aby vyhovělo normám Evropské unie. „Není to jednoduchá věc,“ řekl Vozka.

15.49 - Vdiskuzi občanů nechce řečnit ztribuny žádný Mostečan. Je to první velký nezájem vtomto roce. Slova se ujímá policejní ředitel Jakubík. Říká, že se policii začalo dařit snižovat počet krádeží aut. Podle Jakubíka policie odhalila skupinu zločinců, kteří se na auta zaměřovali. Prokázalo se, že do Mostu jezdí krást party zjiných měst. Sotva Jakubík ukončil projev, zastupitel Kouda oznámil, že jeho manželce dnes ráno někdo vykradl auto. Žádá policejního ředitele Jakubíka, aby policie více dohlédla i na vilové části města.

16.03 - Předseda kontrolního výboru Jiří Ježek (KSČM) oznamuje, že rekonstrukce parku vulici Rudolická u bloku 518 byla vsouladu se zákonem. Výbor tak vyvrátil podezření, že zakázka, kterou narušila loňská politická krize, byla dokončena vrozporu slegislativou.

16.11 - Vsále je 39 zastupitelů. Jednání sledují i ředitel městské knihovny Tomáš Ondrášek, ředitelka patnácti mateřských škol Milada Kmínková, ředitel dopravního podniku Milan Dundr, ředitel technických služeb Petr Klimecký a zástupci dalších firem a organizací včetně Správy městských lesů. Většina Mostečanů, sledujících zasedání, sedí na balkóně. Dveře na střechu magistrátu musejí být otevřeny, aby se dalo vsále dýchat.

16.22 - Přichází ředitel městské policie Václav Hříbal. Kdyby přišel dříve, slyšel by dotaz Bártla. Ten se ptal, zda už byl vybrán nový ředitel městské policie. Vozka uvedl, že ještě ne. (pozn. red. - vedení města na jaře vyhlásilo výběrové řízení na ředitele strážníků, nedávno konkurz zrušilo)

16.26 - Vlastimil Balín (KSČM) se rozčiluje, chce ještě doplňující ústní informace krekonstrukci parku vulici Rudolická. Zastupitelé mu vyjdou vstříc. Mezi občany sedí i bývalý šéf investic magistrátu Renné Komínek. Podle úsměvu lze soudit, že má dobrou náladu. Komínek je člen ODS. Zmagistrátu odešel na počátku roku, protože nesouhlasil spolitikou Sdružení Mostečané Mostu. Nyní zastává vlivný post na Ředitelství silnic a dálnic ČR – vede chomutovskou pobočku státního ředitelství.

16.30 - Zastupitel ODS Luboš Polanský kritizuje koupi pozemků pro výstavbu silnice Most – Mariánské Radčice. Podle Polanského je možné postavit stavbu, aniž by město bylo vlastníkem pozemku. Za předčasnou a riskantní považuje koupi i Polanského kolega Václav Janout (ODS). Stavba silnice totiž závisí na stamilionových dotacích státu, které město ještě nemá. „Město Most vyhodí 40 milionů korun za pozemky, silnice pak nebude a my budeme mít lebedu,“ prohlásil Janout. „Měl jste vyčkat na stanovisko zPrahy,“ nabádal Janout Vozku. Primátor se pokoušel zastupitele uklidnit, vedení města se podle Vozky celou záležitostí zabývá.

16.43 - Jedenáctičlenná rada je téměř kompletní, chybí jen Štěpán Maronyák, který se zjednání omluvil.


17.16 - Balín (KSČM) a Kubal (ODS) diskutují sMiroslavem Fenclem (SMM), předsedou komise národnostních menšin, o daru 35 tisíc korun Svazu Maďarů žijících vČeských zemí. Peníze mají jít na Setkání národnostních menšin vMostě. Akce je plánována na 8. prosince 2007. Zastupitelé se nedokáží dohodnout, zda peníze dát či ne. Organizace totiž nesídlí vMostě, to je vrozporu spravidly o udělování darů města Mostu. Po dlouhé výměně názorů nakonec tento bod schválili. Museli ale nejprve udělit Maďarům výjimku. Podle Koudy (ČSSD) tak vznikl precedens, na který se mohou odvolávat i jiné organizace sídlící mimo Most.

17.19 - Milan Hrib (SMM), předseda komise sportu a tělovýchovy, navrhuje finanční dary sportovním klubům vřádech desítek tisíc korun. Bártl (ODS) kritizuje nepřítomného funkcionáře atletického klubu Milana Rybáka za to, že stále kritizuje, jak jsou na tom atleti špatně. Podle Bártla dostali atleti pěkný areál na 10. ZŠ. Rybák podle Bártla prokazuje atletům svou kritikou „medvědí službu“. Bártl prohlásil, že nepodpoří dar 56625 korun Atletickému klubu Most. Dar nakonec zastupitelé většinou hlasů schválili.

17.22 - Primátor Vozka vyhlásil přestávku. Někteří zastupitelé se šli nasvačit, jiné odešli na WC nebo na střechu magistrátu, protože uvnitř budovy se kouřit nesmí. Vozka si povídá sIvanem Váňou (ODS), radní Kurcin sředitelem knihovny, Fenc sJakubíkem, další diskutují ve skupinkách. Spory jakoby byly zapomenuty.

17.47 - Přestávka skončila. Primátor Vozka předkládá návrh práce zastupitelstva na příští pololetí. Schváleno. Náměstek primátora Pitín předkládá khlasování finanční záležitosti města.

17.49 - Zastupitelé museli zrušit připravený návrh prodeje bývalého sídla OV KSČ vMostě společnosti United Energy. Komořanská teplárna odstoupila od koupě objektu vcentru Mostu za 14 milionů korun. Mluvčí United Energy Kateřina Táborská Deníku sdělila, že o odstoupení od plánované koupě rozhodlo představenstvo společnosti. Vyhodnotilo více nabídek, nabídku města označilo vedení firmy za méně výhodnou. United Energy chtěla do bývalého sídla OV KSČ přesunout své administrativní sídlo. Budova tak nadále zůstává městu. Původně měl o ni zájem mostecký úřad práce, stát ale mu ale nedal na rekonstrukci 100 milionů korun.

17.57 - Náměstek primátora Luboš Pitín (SMM) prosadil návrh rady, aby Hokejový Club Most dostal neinvestiční dotaci na rok 2007 ve výši tři milionu korun. Hokejisté ji mají využít na výstroj hráčů všech družstev a jejich přepravu. Zpeněz od města nesmí vyplácet odměny. Klub původně žádal o pět milionů.

18.01 - Jiří Ježek (ODS) navrhl, aby se zastupitelé, kteří jsou vorgánech HC MOST, vzdali ročních odměn za výkon funkce ve prospěch HC MOST. Podle Ježka to dělá celkem zhruba čtvrt milionu korun. Návrh nebyl přijat. Pro bylo 17, proti 4, zdrželo se 17 zastupitelů.

18.04 - Většina občanů na jednání nevydržela. Balkón je prázdný. Dva nebo tři lidé sedí vřadě za zastupiteli. Jednání už trvá tři hodiny. Odhadem skončí do hodiny.

18.08 - Na tribuně předkládá návrhy náměstek primátora Jiří Kurcin (KSČM). Jedná se o finančních transakcích, které se týkají škol a městské správy sociálních služeb. Jeden zbodů se týká vyúčtování topné sezóny ve školách za rok 2006.

18.12 - Městská správa sociálních služeb dostane 250 tisíc na nákup tří pečovatelských lůžek, na vybavení kuchyně a sesterny. Dar poskytla firma HUTS II, která staví vcentru města nákupní a obytné centrum. Poskytnutí daru zastupitelé schválili.

18.15 - Atmosféra na zastupitelstva je klidná. Politici odhlasovali dotaci na provoz pohotovosti pro dospělé. 50 tisíc korun putuje MUDr. Janu Rotykovi na zajištění pohotovostní ambulance.

18.22 - Mostecký hospic dostane od města 200 tisíc korun na pokrytí provozní nákladů. Nestátní zdravotnické zařízení, které je obecně prospěšnou společností, žádalo o 300 tisíc. Tuto částku se snažil prosadit Martin Strakoš (ČSSD), jeho protinávrh neprošel. Většina zastupitelé zůstala u menší částky, doporučené radou.

18.29 - Pavel Kouda (ČSSD) říká, že rekonstrukce sportovní haly by měla být prioritou. Podle Koudy městu schází moderní krytá hala na sport. Náměstkyně Hana Jeníčková sKoudou souhlasí. Rekonstrukce za 150 milionů korun by měla začít až vpříštím roce. Diskutuje se o programu rozvoje města. Kouda chce také zvýšit podporu mateřským školám. Jeníčková se odvolává na rozpočet. Podle ní se město o mateřinky stará podle svých možností. „Školky si prioritu zaslouží,“ říká. Rada se bude projekty na rozvoj města dále zabývat, řekl primátor Vlastimil Vozka. Materiál označil za pracovní, ale za závažný. Náměstek Luboš Pitín představuje politikům nového šéfa investic a údržby města Františka Jiráska, který je ve funkci od 1. května. Nahradil Renného Komínka.

18.39 - „Pane Polanský, já vás neslyším!“ volá na zastupitele ODS Hana Jeníčková. Polanský mluví do mikrofonu, ale není moc slyšet. „Prosím zvukovou režii o zesílení,“ reaguje Polanský. Jedná se o dalším výkupu pozemků pro stavbu silnice Most-Braňany.

18.44 - Rodiny, které si staví domy na Ovčíně, se mohou radovat. Zastupitelé na jejich žádost zrušili své původní rozhodnutí a změnili název jejich ulice. Bude se jmenovat VZátiší, jak lidé chtěli. Původně se měla jmenovat Pod Autodromem. Vlastimil Balín (KSČM) poznamenal, že příště by se měl název nové ulice projednat sobčany předem. Hana Jeníčková potvrdila, že tento postup bude už běžný.

18.47 - Vladimír Bártl (ODS) se vrací ke zrušenému výběrovému řízení na ředitele městské policie. Chce písemné vyjádření o průběhu konkurzu. Primátor Vlastimil Vozka (SMM) to považuje za zbytečné slohové cvičení, ale Bártlovi vyhoví. „Provedem!“ řekl primátor.

18.55 - Ředitel městské policie Václav Hříbal vysvětluje, proč strážníci nezakročili minulý čtvrtek při nočním incidentu vChanově. „Když jsem přišel vpátek do práce, hned jsem se o to začal zajímat,“ řekl ředitel. „Jsem tímto případem dost rozrušen,“ dodal. Strážníci ve čtvrtek přijeli do Chanova, kde některé rodiny narušovaly noční klid. Stály na balkonech a měly puštěnou nahlas televizi. Na strážníky házely lahve a volaly na ně „chcípněte, vy svině!“ Strážníci ztaktických důvodu odjeli, případem se zabývali až druhý den. Podle Vozky se jednání strážníků dále vyšetřuje.

18.59 - Na humanitárním kontě na nákup ultrazvuku pro dětské oddělení mostecké nemocnice je přes půl milionu korun. Oznámil to Vlastimil Balín. Uvedl, že posledními velkými příspěvky bylo 100 tisíc korun od SBD Krušnohor a 100 tisíc od FK SIAD Most, fotbalisté už dříve dali 10 tisíc korun.

19.01 - Zastupitel ČSSD Adolf Sigmund navrhuje, aby město projevovalo více uznání špičkovým dětským sportovcům.

19.08 - Alena Dernerová (SNK) hovoří ztribuny o aquadromu. Dernerová patří mezi největší kritiky nákladné modernizace aquadromu. Nadále si myslí, že projekt by mohl být levnější. Náměstek Luboš Pitín upozorňuje, že rekonstrukce posledního a zastaralého venkovního bazénu nemůže být ztechnických důvodu levnější.

19.13 - Karel Novotný (ČSSD) varuje před neudržitelným hromaděním nepořádku u popelnic. Podle něj to souvisí se zrušením poplatku za odpad. „Upadá morálka občanů,“ prohlašuje. ČSSD navrhuje svůj systém svozu odpadu. Novotný předává návrh zástupcům města a magistrátu. „Na to budeme muset odpovědět písemně,“ říká primátor Vozka.

19.14 - Vladimír Bártl (ODS) kritizuje, že Mostecké listy, vydávané městem, se stávají názorovými novinami. „Současná vládní koalice tam kritizuje opozici a nedává ji prostor se vyjádřit,“ tvrdí Bártl. ODS podle Bártla podniká právní kroky knápravě. Říká, že nemá nic proti tomu, že na každé straně listů jsou primátor a jeho náměstci či přestřihávání pásek.

19.17 - Ivan Váňa (ODS) děkuje všem, kdo si koupil víno zvinice na Hněvíně. Rodinné vinařství Váňů dá příští týden zvýtěžku zprodeje památkového vína 50 tisíc na nákup ultrazvuku pro nemocnici.

19.21 - Primátor Vlastimil Vozka (SMM) končí zasedání mosteckého parlamentu. „Přeji všem zastupitelům hezkou dovolenou,“ řekl primátor jednání.

(pozn. red.: Podrobněji o jednotlivých tématech zasedání se dočtete v dalších dnech v mosteckém deníku.)