Nezaměstnaní jásají, město si však stále stojí za svým. „Od záměru ustoupit nehodláme,“ sdělil nekompromisně starosta Milan Šťovíček.

Obyvatelé Litvínova, kteří se na ombudsmana obrátili, prý kvůli poukázkám nemají dostatek financí na úhradu nájemného a energií, které nepokryje ani příspěvek na bydlení, nemají peníze na doplatky za léky či placení výživného. Pilotní projekt, který měl zabránit zneužívání sociálních dávek na Litvínovsku, odstartoval letos v březnu. Město na něm pracovalo ve spolupráci s krajským úřadem a Úřadem práce v Mostě. Jak vedení města, tak i hejtman si projekt chválí. Pochvalu získalo město i od Ministerstva práce a sociálních věcí Petra Nečase, který nedávno Litvínov navštívil. „Z devíti miliard, které jsou vypláceny na sociálních dávkách, se nám prozatím podařilo ušetřit dva a půl milionu korun. Jen na Mostecku je vypláceno 30% pomoci v hmotné nouzi, které jsou vypláceny v celém kraji,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Vzhledem k tomu, že problém se netýká pouze osob, které se na ochránce obrátily přímo, ale mnohem širšího okruhu příjemců dávek v Litvínově i v dalších městech, zahájila zástupkyně ochránce vyšetřování s cílem posoudit soulad zvoleného postupu se zákonem a zjistit úlohu všech zúčastněných úřadů.

„Právě pracujeme na rozboru a v tuto chvíli nejsme schopni říct, co bude dál. Jsme však rozhodnuti, že neustoupíme. Po roce projekt vyhodnotíme a poté provedeme případná opatření. Nejedná se o plošné zavedení, ale pracovnice sociálního odboru s klienty pracují individuálně,“ dodal starosta společně s tím, že tento projekt podpořila i vláda na svém jednání v Litvínově.

Podle výsledků vyšetřování pochybily úřady. „Zákon o pomoci v hmotné nouzi zcela jednoznačně umožňuje vyplácet dávku nepeněžitou formou pouze v případech, kdy je zjevné, že by příjemce nevyužil dávku k účelu, k jakému je určena. Poskytnutí dávky v nepeněžité formě tedy musí vždy předcházet individuální posouzení každého příjemce. Zákon v žádném případě neumožňuje postupovat plošně, jak k tomu přistoupilo město Litvínov,“ uvedla tisková mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.

Vyplácení dávek formou poukázek vnímají lidé jako znevýhodnění oproti ostatním občanům. Poukázky jim prý neumožňují svobodně rozhodovat o uspokojování potřeb, svobodně vybírat obchody i zboží. Omezováni jsou navíc občané, kteří dlouhodobě nemohou svoji situaci v regionu s vysokou nezaměstnaností řešit. Pro takové omezování neexistuje podle zástupkyně veřejného ochránce práv žádné zákonné oprávnění.

Nezaměstnaní, kteří poukázky pobírají, jsou s verdiktem spokojeni. „Jsem šťastná, opravdu moc. Nedá se to zvládnout, moc jsem se zadlužila. Mám teď porodit a dokonce i výbavičku jsem si musela koupit v určeném krámě,“ řekla Renata Kokyová, jedna z Litvínovanek, která se na ombudsmana obrátila.