Město investuje přes čtyři milionu korun do úprav parkoviště a příjezdové silnice, která vede až k zámku. V ceně je i vylepšení chodníků, přesunutí stanoviště pro kontejnery na smetí, instalace nového veřejného osvětlení na parkovišti a instalace slavnostního nasvícení jihozápadního průčelí zámku. Změnu uvítají také svatebčané, kteří budou mít na zámku obřad. Pro auta vznikne před kulturní památkou otočka, aby se hlavně nevěstám s dlouhými šaty a vysokými podpatky usnadnil přístup k zámecké bráně.