Svou činnost orchestr věnovaný známému velikánovi klasické hudby začal v roce 1903. Mosteckému deníku se podařilo získat kopie šesti plakátů z 30. let minulého století, které po skončení II. světové války, tak jako vše německé ztratily pro úřadující Čechy hodnotu, a protože ze zadní strany byly čisté, používaly se kvůli nedostatku papíru pro některé úřední záznamy na Městském úřadu v Litvínově, kde měl orchestr své sídlo.

Z plakátů lze vyčíst, že v orchestru působili muzikanti různých národností a vyznání. Jednotlivé koncerty měly své pořadí, takže na nejstarším získaném je uvedeno, že Mozart – Gedächtnis – Feier z 11. října 1931 je věnován nejen 175. výročí narození W. A. Mozarta, ale také 160. koncertem v řadě. Do května 1932 měl orchestr v plánu ještě dalších devět koncertů. V činnosti orchestr pokračoval i v době II. světové války, i když postupem času jeho činnost ochromena, z důvodu toho, že někteří jeho členové museli narukovat do německé armády a bojovat na frontě.

Prakticky činnost hudebníků definitivně skončila po 8. květnu 1945. Řada členů orchestru pak byla zařazena do odsunu. Zůstal bohatý notový archiv, a tak se skupinka nadšených Čechů pro vážnou hudbu, kteří přišli do pohraničí, snažila oživit činnost tohoto hudebního tělesa. Již 22. září 1945 se v Národním domě konala ustavující schůze Symfonického orchestru města Horního Litvínova. Hrál s přestávkami jen do roku 1951. Pak se hudebníci rozprchli.

Známé hudební těleso skončilo svou činnost s koncem II. světové války. Zdroj: sbírka Edvarda D. Beneše