Pravděpodobnou příčinou, podle sdělení hasičů na místě, bude zřejmě nezodpovědnost návštěvníků lesa a odhozený nedopalek cigarety. Pro celé území Ústeckého kraje přitom platí od minulého pátku přísná opatření právě kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požárů. V období sucha je pod hrozbou vysokých pokut zakázáno v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouření a rozdělávání ohně.