Radní Ústeckého kraje Vás odvolali z funkce ředitele mezibořského učiliště. Trváte si na tom, že tak učinili nezákonně?

Ano, na tom trvám. Mé odvolání z pracovního místa ředitele školy bylo provedeno nezákonně.

Proč?

V důvodové zprávě k odvolání jsou uvedeny argumenty, které jsou nepravdivé a neprokazatelné. Nemohu ale nyní prozrazovat informace, které budu používat u soudu. Důvody odvolání jsou uvedeny v podstatě jako důvody zástupné, hlavně aby mě odvolali, i když se nic z toho nezakládá na pravdě. Upozorňoval jsem totiž na základě žádostí rodičů našich žáků na to, že jejich děti mají být postupně přesunuty do školy, která dostává nadstandardní příspěvky každý rok, pak si rodiče prohlédnou prostory a zjistí, že jejich děti mají být přesunuty do naprosto nevybavených a nepřipravených prostor. Místní ředitel pak i s těmito daleko vyššími prostředky než ostatních sedm středních škol v okrese hospodaří tak, že hospodaření za jeden rok mu kraj vůbec nedokáže uzavřít a v letošním roce dokázal bez rozumného vysvětlení prodělat další miliony. Rodiče si umí přečíst webové stránky ÚK, kde se to uvádí v Hospodaření příspěvkových organizací. A dokonce si tam rodiče přečetli v zápise z předposlední Rady ÚK, že tomuto řediteli schválili odměnu, zatímco mě raději odvolali z funkce, přestože já mám hospodaření školy v naprostém pořádku.

Zmínil jste soud, bráníte se proti odvolání touto cestou?

Bráním se proti tomu tak, že jsem podal žalobu proti mému odvolání u okresního soudu v Mostě, ve které požaduji okamžité vrácení do pracovního místa ředitele školy. Stavím se k tomu tak, že nemohu plnit protizákonné usnesení Rady ÚK a nemohu jim vyhovět, abych místo opustil. Tedy dosud vše konám jako ředitel školy a jako ředitel školy taky požaduji, abych byl placen.

Co požadujete?

Požaduji to, co požadují již delší dobu rodiče žáků a Rada školy – to je vyšetření podezření ze špatného hospodaření se svěřenými státními prostředky z pozice radních ÚK a především ředitele SŠT Velebudice, aby se zamezilo překotnému nastěhování jiných středních škol do poloprázdného areálu a tím zakrytí podezřelého financování školy již zřejmě delší dobu. Vychází z toho samozřejmě požadavek i na vyšetření z údajné korupce radních a místního ředitele, protože za špatné hospodaření bývá ve všech jiných krajích ředitel školy odvolán. V našem kraji je za to odměňován, což vede rodiče a Radu k žádosti o prošetření. Jestliže proběhne řádné vyšetření těchto podezření a nic se neprokáže, nebude pak nic bránit stěhování našich dílen do dílen ve Velebudicích, bude-li to pro zřizovatele ekonomické. Nyní máme spočítáno, že tento krok je velmi neekonomický a máme již prokazatelné kalkulace, že bude krajskou kasu stát další zbytečné desítky milionů korun.

Upozorňujete na špatné hospodaření s krajskými prostředky ve velebudické škole, kam se mají přesunovat dílny z Meziboří a jednou možná celá škola. Řekněte mi konkrétní případ.

Na špatné hospodaření SŠT Velebudice jsem prokazatelně i s grafy, tabulkami a výpočty vytaženými za posledních šesti let z webových stránek kraje z tzv. Závěrečných účtů za jednotlivé roky upozornil poprvé 1. června letošního roku. Na to mi před svědkem radní Jakubec řekl, že tomu rozumí, že to Usnesení o stěhování dílen schválili radní bez ekonomických podkladů a ať mu připravím žádost o zrušení tohoto bodu. Pak během měsíce záhadně názorově otočil. Poté jsem upozorňoval ještě písemně v červenci, v srpnu a v září a žádal stále hejtmanku, aby mě vyslechla. Nikdo na má upozorňování nereagoval.

Chtěli Vás krajští radní umlčet?

Ano, krajští radní mě chtěli umlčet, a to prostřednictvím radního pro školství a vedoucího odboru školství. Oba se střídali ve vyhrožování mé osobě, abych o tom hospodaření nemluvil. Dokonce mi vedoucí odboru přijel vyhrožovat tajně jedno ráno a nevadila mu ani přítomnost mých zástupců. Když jsem chtěl z jeho návštěvy udělat zápis, chvatně odešel.

Vidím podobnost s případem lékařky Aleny Dernerové, která poukazovala na hospodaření s penězi v Krajské zdravotní, rovněž krajské organizaci. Musela skončit s ordinací v mostecké nemocnici…

Podobnost to není čistě náhodná. Takto se chovají krajští radní ke každému, kdo poctivě řekne, že se někde asi údajně špatně hospodaří. Všimněte si, že jsou to stále ti stejní radní, kteří se nám zviditelňují v podobných kauzách v ČT 1, např. v pořadu Reportéři ČT. Je už načase, aby to pochopili i voliči a rozhodně je za rok a půl nevolili. Myslím si, že poctivá ženská MUDr. Dernerová to dokázala, že získala voliče tím, že už stále více a více mají lidé dost těchto podivných kauz a totality moci. Myslím si, že proto byla volena tak obrovským množstvím nás voličů a že to bylo vyjádření úcty k ní a její odvaze se zneužívání úřednické moci postavit. Proč vůbec v letošních volbách neuspěl ředitel velebudické školy? Asi proto, že nemá tu úctu u voličů a také proto, že je mnoho podezření na jeho osobu.

CO SE DĚJE SE ŠKOLOU V MEZIBOŘÍ?
-Kraj rozhodl, že dílny ze školy v Meziboří se přesunou do megalomanského poloprázdného areálu školy v dvacet kilometrů vzdálených Velebudicích v Mostě.
-Protestovali proti tomu učitelé, studenti, rodiče, představitelé Meziboří, pořádali petice. Marně.
-Ředitel školy s přesunem nesouhlasí, nové prostory prý nejsou vyhovující a dostatečně vybavené.
-Krajší radní Jiřího Tyšera odvolali.

Co děláte nyní, týden po odvolání z funkce?

Momentálně čerpám zbytek letošní dovolené.

Jaká je budoucnost mezibořské školy?

Věřím, že budoucnost naší školy bude skvělá, protože se nám v posledním roce podařilo nastartovat několik nových programů a 13. prosince dokonce jedu do SRN dojednat důležitý projekt. Představte si, že Řemeslná komora oblasti Saska si vybrala pouze naši školu pro spolupráci, taky trochu díky mně. Nevybrali si jinou školu. Podařilo se nám zapracovat i na tvorbě vzdělávání pro dospělé, které způsobí proměnu naší školy v budoucnosti v tzv Centrum celoživotního vzdělávání. Velmi vyhovujeme rodičům velikostí školy a nabídkou oborů. Oni jsou ti, kteří jsou jako velká masa lidí velmi rozzlobení na krajské radní, že jednali o jejich dětech bez nich, naprosto arogantně. Oni ví moc dobře, proč si nevybrali pro vzdělávání svých dětí Velebudice.