V Litvínově budou kvůli opravám dodávky teplé vody přerušeny jen na několik hodin. Celý Most bude bez teplé vody dva dny, konkrétně 25. a 26. července. Lokální odstávky tu někde budou trvat až tři týdny. „Bez teplé vody až na dobu tří týdnů zůstane část domácností a odběratelů města v lokalitách, kde jsou opravy a rekonstrukce natolik rozsáhlé, že je nelze zrealizovat během kratší doby," uvedla mluvčí United Energy Miloslava Kučerová.

Bližší informace mohou lidé získat na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969.

Odstávky teplé vody v Mostě:

25. 7. – 26. 7. celé město
Začátek 25. 7. od 1:00 h
Konec 26. 7. ve 24:00 h

25. 7. – 15. 8. Most - Zahražany
VS Zdravotnická škola, VS Internát SZŠ, VS 34 – 1.
ZŠ - 2342, MŠ U cáchovny - 2738, čp. 1489, 1492,
1493, VS Lesní 1994, VS 35 – domy čp. 2340, 1990,
1980, 1992, 1979, 2244, 2242, 1902, 2341, 2241,
VS 36 – bl. 1 (2439-2441), bl. 2 (527, 579), bl. 3
(2601-2604), bl. 4 (2523-2527), bl. 6 (2528-2530),
bl. 7 (366, 430, 455, 467, 644), bl. 8 (2649, 2650),
bl. 10 (2651-2655), bl. 11 (2742-2746), bl. 12
(2769-2772), bl. 15 (2661,2662), bl. 16 (2659,
2660), bl. 19 (1856), č.p. 45, VS PH 2006, VS J.
Opletala 1632 – 34, VS 39 - bl. 537 (790-793), bl.
536 (795-797), domy čp. 559, 562, 547, 1716, 554,
549, 546, 553, 544, 207, 208, 221, 545, 552, 550,
234, 237, 288, Kojenecký ústav -1683, NNP-1304,
DDM-712
Začátek 25. 7. od 1:00 h
Konec 15. 8. v 14:00 h

25. 7. – 10. 8. Most - Podžatecká
VS Hotel DOMINO, VS 24 – bl. 93-94 (2400,2401),
bl. 41 (2368-2370), bl. 94 (2365-2367), VS 27 – bl.
22 (2245-2247), bl. 23 (2425-2427), bl. 24 (2147-
2149), bl. 26 (2141-2143), bl. 27 (2138-2140), bl.
28 (2135-2137), bl. 29 (2132-2134), bl. 30 (2248-
2250), bl. 32 (2254-2256), bl. 33 (2218-2220), bl.
36 (2156-2158), bl. 37 (2168-2170), bl. 38 (2171-
2174), bl. 39 (2108-2111), bl. 40 (2112-2115), VS
28 - Podkrušnohorské gym. - čp. 2343, bl. 7
(2100,2101), bl. 6 (2098,2099), DIAKONIE-3274,
Městská policie -2150, bl. 96 (2389-2391), bl. 97
(2377-2379), bl. 95 (2380-2382), bl. 95-96
(2402,2403), bl. 96-97 (2404,2405), bl. 19 (2419-
2421), bl. 20 (2422-2424), VS Dům 21, VS RBZS
Most, VS 29 – bl. 3 (2092,2093), bl. 11 (2227-
2229), bl. 10 (2230-2232), bl. 9 (2233-2235), bl. 16
(2410-2412), bl. 18 (2416-2418), čp. 2504, bl. 99-
100 (2408,2409), bl. 1 (2102,2103), bl. 13 (2151),
bl. 8 (2236-2238), bl. 17 (2413-2415), bl. 98 (2386-
2388), bl. 100 (2394-2396), bl. 99 (2397-2399), bl.
98-99 (2406,2407), VS Vančurova 2107, VS LADA,
VS J. Lady 2104-6, VS 30 – čp. 338,339, VS Archiv
Most, VS 32 (Muzeum - 1360)
Začátek 25. 7. od 1:00 h
Konec 10. 8. v 13:00 h

25. 7. – 11. 8. Most - Podžatecká
VS 25 – bl. 48 (2268,2269,2270), bl. 58 (2159), MŠ
Dvořáka-2429, bl. 55 (2165), bl. 56 (2161), bl.92-93
(2384,2385), bl. 92 (2358,-2360), bl. 52 (2164), bl.
53 (2163), bl. 54 (2162), bl. 91 (2324-2326), bl. 42
(2265-2267), bl. 43 (2297-2299), bl. 44 (2312-
2314), VS 26 – bl. 75 (2128-2131), bl. 76 (2175-
2178), bl. 59 (2179), DPS - bl. 62 (2166), 7. ZŠ –
2454, bl. 50 (2224-2226), bl. 72 (2116-2119), bl. 61
(2181)
Začátek 25. 7. od 1:00 h
Konec 11. 8. v 12:00 h

25. 7. – 12. 8. Most - Podžatecká
VS 22 – bl. 67 (2191-2193), bl. 66 (2188-2190), bl.
64 (2182-2184), bl. 47 (2284,2285), bl. 45 (2306-
2308), bl. 65 (2185-2187), bl. 90 (2321-2323), bl.
89 (2327-2329), bl. 89-90 (2375,2376), bl. 90-91
(2392,2393), bl. 86 (2300-2302), bl. 85 (2315-
2317), bl. 87 (2318-2320), bl. 86-87 (2351,2352),
bl. 85-86 (2356,2357), bl. 46 (2372-2374), VS 23 -
bl. 70 (2200-2202), čp. 1330, bl. 71 (2203-2205), bl.
81 (2277-2281), bl. 68 (2194-2196), bl. 69 (2197-
2199), bl. 79 (2207,2208), bl. 77 (2214,2215), bl. 78
(2216,2217), bl. 83 (2258-2260), bl. 82 (2262-
2264), bl. 84 (2271-2273), bl. 80 (2274-2276)
Začátek 25. 7. od 1:00 h
Konec 12. 8. v 16:00 h

1. 8. – 17. 8. Most - Výsluní
VS Dopravní podnik, VS Autoservis AUTOPLUS Začátek
Začátek 1. 8. od 5:00 h
Konec 17. 8. v 12:00 h

1. 8. Most - Velebudice
VS V2 - GRAMMER - 31/ I., TS zahrada – 104, VS V1
- HZS- 163, TS provoz - 164, VS V3 - EUROMONT
GROUP - 210, GRAMMER - 31/ II., čp. 37, 26, 20, VS
Ubytovací dům Velebudice, VS OSMOST, VS
SČVaK - MO, VS Automotoklub Velebudice, VS
Dopravní střed. pošta, VS INELSEV Group, VS
Veterina, VS SŠT
Začátek 1. 8. od 5:00 h
Konec 1. 8. v 19:00 h

19. 7. – 3. 8. Most - Výsluní
VS 805 – bl. 612 (448-453), bl. 613 (537-543), bl.
614 (518-522), bl. 649 (534), bl. 650 (535), ZŠ
J.A.Komenského - č.p. 474
Začátek 19. 7. od 8:00 h
Konec 3. 8. v 10:00 h

1. 6. – 8. 6. Most - Podžatecká
VS 4 – bl. 262 (2563-2566), bl. 263A (2546-2548),
bl. 263B (2549-2551), bl. 264 (2631-2634), bl. 267
(2610-2613), bl. 268 (2635-2638), bl. 269(2622-
2625)
Začátek 1. 6. od 8:00 h
Konec 8. 6. v 8:00 h

25. 7. – 29. 7. Most - Pod Šibeníkem
VS 54 – bl. 503 (166-170), bl. 504 (1160-1164), bl.
509 (258-269), bl. 512 (1490), bl. 513 (1491), MŠ
Kmocha - č.p. 1820, č.p. 1823, č.p. 1855
Začátek 25. 7. od 1:00 h
Konec 29. 7. ve 12:00 h

25. 7. – 29. 7. Most - Pod Šibeníkem
VS 56A – bl. 560 (299-302), bl. 561 (105-108), bl.
562 (109), bl. 563 (110), č.p. 111, č.p. 586, č.p. 587
Začátek 25. 7. od 1:00 h
Konec 29. 7. ve 12:00 h

Odstávky teplé vody v Litvínově:

18. 7. celé město Litvínov
Začátek 18. 7. od 6:00 h
Konec 18. 7. v 12:00 h