Ústecký kraj v roce 2010 odmítl pálení hmoty v teplárně u Mostu a letos kritizoval i nový plán. Geosan pak ale splnil všechny podmínky k uskladnění u Litvínova a spálení v Čížkovicích. „Odvážíme denně z lagun jeden vlak paliva, což znamená 66 kontejnerů o celkové hmotnosti zhruba 1 320 tun,“ uvedl Jiří Šalda z Geosan Group. Ta vše dodá skládce do konce roku.

Zvápněné certifikované palivo v kovových krytých kontejnerech vozí vlaky na překladiště u bývalého dolu Julius III., odkud ho nákladní auta vozí do Celia. Tam končí v kazetě na nebezpečný odpad. „Palivo není toxické. Jeho přeprava a skladování jsou bezpečné,“ řekl Jindřich Kauca, obchodně provozní ředitel Celia. Jedná se o téměř nepáchnoucí hrubozrnný prach. Z Celia v minulosti vyvezli ke spálení do Čížkovic desítky tisíc tun podobného odpadu z růžodolských ropných lagun, kde končily kaly z litvínovské chemičky.

Skládka může palivo z Ostravska skladovat. „Krajský úřad udělil Celiu požadovanou změnu integrovaného povolení. Využil všech možností k tomu, aby byly stanovené podmínky co nejpřísnější a bude jejich dodržování důsledně sledovat,“ řekla mluvčí kraje Magdaléna Hanáčková. Úřad podle ní nemohl žádosti o změnu povolení nevyhovět, pokud společnost splnila podmínky.

Radnice mimo hru

Vedení Litvínova novinku nevítá. „Doufám, že vše bude probíhat v zákonných normách, nikdo nebude trpět znečištěním ovzduší a nebude to mít neblahý vliv na zdraví lidí. Pokud ano, tak podnikneme všechny zákonné kroky k tomu, aby to bylo dáno do pořádku,“ řekl starosta Milan Šťovíček. Radnice rozhodnutí kraje zkoumala, ale nenašla oporu v zákoně pro odvolání.

Ostravské laguny patří k největším starým ekologickým zátěžím v ČR. Rekultivací lagun vznikne lesopark.