Sám hejtman Ústeckého kraje, Oldřich Bubeníček (KSČM), to komentoval s tím, že slíbili omezení uvolněných funkcí. „To se nám podařilo, jelikož máme méně těchto funkcionářů," podotkl pro Deník. Ke konci minulého volebního období bylo uvolněných funkcí 15, dnes jich je 13.

Jak vysvětlila Magdalena Hanáčková, mluvčí Ústeckého kraje, hejtman a ostatní uvolnění zastupitelé  pobírají měsíční odměnu ze zákona. „Je stanovena nařízením vlády," sdělila Hanáčková.
Dle tohoto předpisu je na tom nejlépe hejtman, jeho odměna je v současnosti stanovena na 83 296 korun měsíčně. Náměstek pobírá 76 314 korun. To tedy znamená, že například Jana Vaňhová (ČSSD) si jako bývalá hejtmanka o zhruba 7 tisíc pohorší. Její stranický kolega, bývalý náměstek Arno Fišera, o asi čtrnáct tisíc korun, jelikož uvolnění radní mají nárok na odměnu 62 482 korun.

Naopak, polepší si o přibližně 26 tisíc Bubeníček, který byl předsedou výboru zastupitelstva. „Uvolnění předsedové výborů a komisí pobírají 57 703 korun," upřesnila mluvčí Hanáčková.
Téměř 58 tisíc korun měsíčně tak bude pobírat i volební lídr ODS Ladislav Raška, kterému koalice ČSSD a KSČM přiklepla uvolněné místo předsedy kontrolního výboru.  Na stejné peníze si přijdou i další tři předsedové výboru: Dagmar Waicová (ČSSD – výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost), Pavel Vodseďálek (KSČM – výbor pro menšiny), Pavel Csonka (ČSSD – výbor pro zdravotnictví a sociální věci).

Neuvolněný předseda finančního výboru Jiří Novák (KSČM) bude mít o poznání méně – 8 227 korun.

V úterý zastupitelé také rozhodli, že odměny budou poskytnuty v maximální výši i neuvolněným zastupitelům ve výši 4 171 korun, neuvolněným radním 8 588 korun (jsou dva – komunista Petr Vomáčka a František Pelant z ČSSD), neuvolněný předseda výboru či komise 8 227 korun a člen 6 128 korun. Kromě toho mají zastupitelé nárok na požitky jako je notebook atd.

Porovnání počtu placených funkcí

Podle dohod ODS, ČSSD a KSČM o spolupráci před čtyřmi lety bylo placených politiků v minulém volebním období na kraji plných sedmnáct, respektive patnáct zastupitelů (dva předsedové výborů v průběhu období začali vykonávat svou funkci jako neuvolnění).
√ V tuto chvíli je uvolněno pro výkon funkce třináct zastupitelů, tedy devět radních a čtyři předsedové výborů.
V předminulém období pod taktovkou ODS bylo uvolněno pro výkon funkce deset zastupitelů.