Litvínovská radnice, konkrétně její odbor životního prostředí, zajišťuje ve spolupráci se zdravotnickým ústavem opakovaná měření těkavých organických látek v ovzduší a rozbory půdy k určení výskytu zejména perzistentních organických látek. Děje se tak v důsledku srpnové havárie v chemičce. Odborníci pracují v částech katastru, které při požáru zasáhla takzvaná kouřová vlečka.

Úřad tím reaguje na výsledky měření zdravotnického ústavu prováděné po havárii po dobu čtyř dní v Horním Jiřetíně, Louce u Litvínova a v Litvínově. Nikde nebyly zaznamenány zvýšené koncentrace těkavých organických látek, až na Litvínov. Tam pracovníci ústavu naměřili vyšší hladinu benzenu.

„Chceme proto zjistit, zda se tak stalo jen kvůli havárii v Chemparku, nebo zda je ta hodnota pořád vysoká," uvedla k tomu starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Zároveň se testují vzorky půdy tam, kde takzvaně spadly tuhé znečišťující látky. „Cílem je vyloučit či potvrdit trvalý výskyt znečištění těmito látkami," stojí ve zprávě zveřejněné odborem životního prostředí.

Měření a rozbory zatím stále probíhají. Výsledky by měly být za několik týdnů.

Co je benzen?Benzen je organická sloučenina se sladkým zápachem. Při pokojové teplotě je to hořlavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními účinky. Vdechování malého množství benzenu může způsobit bolest hlavy, pocit únavy, zrychlení srdečního tepu. Velká koncentrace ve vzduchu může mít za následek i smrt. Je klasifikován jako karcinogen skupiny 1, přičemž způsobuje zejména leukémii a rakovinu plic. Podstatným zdrojem benzenu v prostředí jsou zplodiny z automobilové dopravy. zdroj: Wikipedie

Co jsou perzistentní organické látky?Perzistentní organické látky jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí. Již ve velice malých dávkách mohou způsobit hormonální poruchy či ohrožovat reprodukci. Některé mohou způsobovat také rakovinu. Lidé žijící v kontaminovaných oblastech mají vyšší riziko výskytu infarktu. Většinou vznikají činností člověka, například při výrobě různých pesticidů. Mohou ale vznikat i přírodními procesy, například při lesních požárech. Nepozorovaně se rodí také v průmyslu při chemických a spalovacích procesech. zdroj: Wikipedie