Den zdraví se koná již devátým rokem. Letos nabízí přednášky a cvičení na téma V zdravém těle zdravý duch. Odborníci předvedou poskytování první pomoci, vybavení autolékárničky, techniky správného čištění zubů, dentální hygienu, měření krevního tlaku, pulsu, BMI, cvičení s míči, alternativní stravování v budoucnosti a vysvětlí rizikové chování mladistvých a onkologickou prevenci.

„Jednotlivé příspěvky jsou zpracovány a prezentovány takovou formou, aby oslovily příslušnou věkovou kategorii. Jsou doplněny praktickými ukázkami a modelovými situacemi. Žáci se mohou aktivně zapojit již v průběhu jednotlivých příspěvků,“ uvedla Jitka Hašková, zástupkyně  ředitele VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Podle ní je smyslem pořádané akce, aby si žáci uvědomili, že se o své zdraví musejí starat a ne je brát jako samozřejmost.

Škola akci pořádá v rámci oslav 50. výročí svého založení.