Roman Leibl, Martin Červenka, Jan Jedinák a Jiří Novák jsou odborníci na tramvaje. Pracují v Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova, ale své znalosti a dovednosti letos úspěšně uplatnili i v USA. Patřili k týmu českých techniků, který v severoamerickém Portlandu vylepšoval tramvaje. Byly to hlavně škodovácké Astry, typy, které jezdí i mezi Mostem a Litvínovem, a tramvaje americké výroby, které z Astry vycházejí.

Pracovní pobyt trval čtvrt roku. Američané se učili od Čechů a Češi od Američanů. Mostecký tým hovoří o cenné výměně zkušeností. „Pro každého z nás to byl obrovský osobní a profesní zážitek," shodli se Jiří, Jan, Martin a Roman. Zdokonalili se v angličtině a zvládli i odloučení od svých rodin. Poznali nejen techniku a provoz tamní veřejné dopravy, ale i celé město, které má přes 600 tisíc obyvatel. Ve svém oboru by tam našli i dlouhodobé uplatnění.

Oregonský Portland patří mezi americká města, která po masivním nástupu automobilismu tramvajovou dopravu v průběhu 20. století zrušila, ale v tomto století se k výhodné ekologické veřejné dopravě vrací. V Portlandu se tramvajová síť začala obnovovat před 14 lety. Pro srovnání: na Mostecku má elektrická dráha více než 110letou tradici.
Zkušenosti mosteckého týmu z USA pomůžou při modernizacích starších tramvají na Mostecku.

Jedna z tramvají United Street Car v Portlandu.

Jedna z tramvají United Street Car v Portlandu. Foto: DPmML

Mise v USA

Čtyři odborníci byli na pracovní pobyt vysláni. „Společnosti INEKON GROUP nás požádala o výpomoc na zahraniční akvizici. Došlo k dohodě o spolupráci při realizaci a dokončovacích pracích dodávky systému Automatic Trip Stop (ATS) na tramvaje provozované společností Portland Street Car," řekl člen představenstva Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Karel Beneš. Požadavek zněl na kvalitní zaměstnance, kteří mají zkušenost s tramvajemi typu Astra.

Do Portlandu odletěli první dva zaměstnanci, zámečník kolejových vozidel Roman Leibl a elektromechanik elektronik Martin Červenka 30. března. „Instalovali jsme na tramvaje provozované místním dopravcem zařízení Automatic Trip Stop, které slouží k zajištění zastavení tramvaje v konkrétním definovaném místě," řekl Červenka.

Instalace spočívá především v umístění magnetu pro systém Automatic Trip Stop na spodku vozidel, instalaci řídící jednotky a ovládání na stanovištích řidiče. „Prováděli jsme také instalaci kabeláže, oživení celého systému a provedení předepsaných zkoušek," dodal Červenka. Po dokončení instalace proběhlo náročné předání hotového vozidla.

Další dva zaměstnanci přiletěli do Portlandu 16. června. Zámečník kolejových vozidel Jan Jedinák a elektromechanik Jiří Novák si během několika dní od první dvojice převzali pokyny, podrobnosti a zkušenosti tak, aby po jejím odletu mohli pokračovat v práci.

Pobyt první dvojice v USA trval až do 21. června, druhá dvojice strávila ve Spojených státech také téměř tři měsíce. Domů odletěli 13. září.

Celkem šlo o instalaci zařízení Automatic Trip Stop na sedmnáct tramvají, z toho sedm byly tramvaje Astra (výrobce Škoda Transportation), sedm tramvaje USC (United Street Cars výroba USA vozidla vychází z tramvají Astra) a tři vozidla TRIO (výroba Inekon Group).

„Určitě využijeme i nově získané zkušenosti těchto pracovníků při modernizacích tramvají T3, které plánujeme v dohledné době. Všichni čtyři zaměstnanci pracovali na instalaci moderního zařízení do již provozovaných tramvají. To je pro nás ohromný přínos, neboť zaměstnanci si tím zvýšili kvalifikaci a získali velké množství zkušeností při práci v zahraničí pro špičkového výrobce tramvají," dodal Beneš. Podle něj taková součinnost přinesla úsporu v oblasti mzdových prostředků a dává možnost rozvíjet spolupráci i v dalších oblastech činností dopravního podniku, což přispívá ke zvýšení příjmů společnosti.