Mzdy mají šoférům stoupnout nejméně na 98,10 koruny za hodinu. Stoupne i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami, zaveden by měl být příplatek za náročné pracovní prostředí. Pro Ústecký kraj by to znamenalo 75 milionů korun ročně navíc. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) přislíbil pomoc s financováním zvýšených nákladů na dopravu.

"My, odboráři očekáváme od našich zaměstnavatelů, že budou do posledního haléře plnit nařízení vlády, a neslevíme jim ani korunu. Přesto jsme nuceni se ptát, jak dlouho to naši zaměstnavatelé vydrží, než je takto brutálně zvýšené náklady položí a my přijdeme o práci?! Díky této nejasné situaci nejsme ani schopni s našimi zaměstnavateli uzavírat kolektivní smlouvy, neboť oni netuší, jak dlouho vůbec vydrží vyplácet mzdy svým řidičům," píše se v dopise. Jsou pod ním uvedena čtyři jména za čtyři odborové organizace dopravců na severu Čech.

Dopravci samotní podle Komínka Ústecký kraj neoslovili. "Tohle je výzva odborářů," podotkl radní. Odboráři uvádějí, že jsou připraveni se sejít a najít společné řešení, ale také stávkovat. "Je nám naprosto jedno, proti komu budeme stávkovat a od koho budeme požadovat naše oprávněné peníze, ať je to zaměstnavatel, nebo politická reprezentace Ústeckého kraje," uvedli v dopise odboráři.

Ústecký kraj podepsal s dopravci v roce 2015 smlouvy na dalších deset let. Kraj i zástupci měst chtějí podle Komínka řešit zvyšování mezd také u řidičů autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy, aby zvýšení mezd pouze u jedné části této profese nebylo diskriminační. Platy zvyšuje od ledna dopravní podnik v Ústí nad Labem nebo v Děčíně, naopak s růstem mezd nepočítá Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Reakce hejtmana Ústeckého kraje a náměstka hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství na otevřený dopis zástupců dopravních odborů v Ústeckém kraji

"Vážení pánové,
Ústecký kraj si je složité problematiky týkající se aktuálního navýšení mezd řidičů autobusů velmi dobře vědom. Zásadní lží, kterou jasně odmítáme, je tvrzení, že Ústecký kraj a jeho politici nehledají cesty, jak navýšit prostředky pro potřeby řidičů.
Se zástupci vašich zaměstnavatelů jednal Ústecký kraj v listopadu a prosinci 2016 a informoval je o svém dalším postupu. Je s podivem, že největší smluvní dopravce Ústeckého kraje, společnost BusLine a.s., v té době Ústecký kraj ve věci dalšího postupu vůbec nekontaktovala.
Ústecký kraj se po projednání se všemi primátory našeho kraje obrátil společným dopisem ze dne 20. prosince 2016 na předsedu Vlády ČR se žádostí o řešení vzniklé situace (viz příloha). Největším problémem nedořešení financování mezd řidičů není totiž z pohledu našeho kraje nedostatek finančních prostředků, ale negativní stanoviska tří ústředních orgánů státu k možnosti zvýšení ceny dopravního výkonu pro dopravce ve smlouvách uzavřených jako veřejné zakázky v Ústeckém kraji.
To, „kde na to vzít" a zda bude na zvýšených úhradách participovat stát, který nařízení vydal (a prakticky neřešil jeho dopady do dopravního sektoru) je až druhotný problém. Nicméně v této souvislosti podotýkáme, že si Ústecký kraj není vědom deklarace vlády na financování zvýšených nákladů krajů, žádné takové usnesení vlády nemáme k dispozici.
Po výše zmíněném dopise předsedovi vlády jsme také oslovili jeho spolupracovníky s urgentní žádostí o osobní schůzku. Na tu však (pravděpodobně z důvodu vánočních svátků) zatím nebylo reagováno.
Na závěr ještě dvě poznámky:
1. Neustále je kraj ve vašich mediálních prezentacích napadán za údajné chybné vybrání dopravců s nízkými nabídkovými cenami. Ústecký kraj nemůže být perzekuován za to, že zcela transparentně a v souladu s platnou legislativou EU a ČR vybíral v letech 2013 a 2014 dopravce pro období let 2015 – 2024. Nabídky, které obdržel, nejsou jen a pouze o ceně dopravního výkonu, jak je veřejnosti podsouváno, ale každý dopravce musí plnit řadu jasně daných kvalitativních parametrů. Ani zmíněné nabídnuté ceny však nejsou v rámci ČR nejnižší. Správný postup Ústeckého kraje byl opakovaně potvrzen ÚOHS.

Vážení pánové, pokud stále napadáte nízké ceny, které nabídli vaši zaměstnavatelé v soutěžích, jak jste proti těmto cenám „bojovali s managementem", když se připravovaly nabídky?
2. Ústeckému kraji velmi záleží na tom, aby služba, kterou veřejnosti nabízí, byla opravdu kvalitní. Jsme si vědomi dlouhodobého nedostatku řidičů v osobní dopravě. Proto byla také v loňském roce uzavřena regionální sektorová dohoda s cílem od září 2017 mj. poskytovat zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy."