Místnost s bezbariérovým přístupem bude otevřena od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. „Naše pracoviště garantuje velmi širokou nabídku vyšetření,“ informovala Eva Herkommerová, vedoucí oddělení laboratorního komplementu mostecké nemocnice.

Odběrová místnost na Skupovce bude přijímat pacienty se žádankou na odběr krve od praktických lékařů i odborných specialistů a vyšetřovat bude také samoplátce. Odebraná krev projde akreditovanými laboratořemi mostecké nemocnice, které zahrnují obory biochemie, hematologie a mikrobiologie. Nové pracoviště umožní laboratorní návaznost na nemocniční péči s okamžitou dostupností a snadnou dohledatelností výsledků krevních odběrů.

V místnosti na Skupovce zdravotníci zajistí i odběry krve na vyšetření hladiny protilátek proti covidu, odběry na PCR a možné budou i antigenní testy.