Chystáte se v sobotu jak se patří oslavit „pálení čarodějnic“ a už se těšíte, jak na zahradě zažehnete pořádnou vatru? Tak dejte velký pozor, aby se vám oheň nevymkl z ruky. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně můžete totiž dostat pokutu až do výše 20 tisíc korun, pokud svým jednáním způsobíte požár, tak dokonce pokutu až ve výši 25 000 korun.

Hasiči každoročně 30. dubna zaznamenávají právě kvůli různým oslavám mnohem více výjezdů než v běžný den. „Loni vyjížděli hasiči k dvojnásobnému počtu požárů, než je dlouhodobý denní průměr, a to i přesto, že čarodějnice byly tehdy chladné a deštivé,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

V Ústeckém kraji likvidovali hasiči poslední loňský dubnový den 41 požárů. „Z tohoto počtu se ve 20 případech jednalo o požáry trávy, pole a lesa,“ řekl mluvčí severočeských hasičů Lukáš Marvan. Právě tyto požáry vznikají od čarodějnických ohňů, nad kterými lidé ztratí kontrolu. Podle hasičů by proto měli organizátoři „pálení čarodějnic“ respektovat hned několik pravidel.

Důležité je zvolit správné umístění ohniště. Musí být minimálně 50 metrů od lesa, 100 metrů od stohu a nejlépe blízko vody, která je potřebná k uhašení plamenů. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě nebo na strništi.

Při zakládání ohniště je důležité věnovat pozornost aktuálnímu počasí, především tomu, zda a jak silný fouká vítr.

„I slabý vítr totiž může způsobit rozšíření ohně. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte,“ upozorňuje Zaoralová.
Pro podpálení polen je bezpečné použít pevný podpalovač takzvané Pepo. V žádném případě by se neměly používat vysoce hořlavé látky jako benzin, nafta či líh.

„V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se lidem nechtěl oheň rozhořet či se jim zdál příliš malý, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny,“ zdůraznila Zaoralová.

Účastníci oslav by též měli mít na zřeteli, že oheň nesmí být ani na okamžik ponechán bez dozoru. Po skončení akce je možné ohniště opustit až poté, co je důkladně uhašeno. I ve zdánlivě zcela vyhaslém táboráku se mohou skrývat žhavé oharky, které vítr znovu rozdmýchá a roznese je do okolí. „Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány svému osudu a kvůli tomu vznikají drobné požáry,“ upozornila dále Zaoralová.
Důležité též je, aby o každé oslavě, na které vzplane větší oheň, věděli dopředu hasiči. Předběžným ohlášením akce se totiž zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, které na tísňovou linku každoročně hlásí lidé, když odněkud vidí stoupat dým.

„Počet planých poplachů během čarodějnic skutečně každoročně narůstá,“ potvrdila Zaoralová.