Od července už radnice tyto požadavky nebudou přijímat. Každé dítě pak, včetně kojenců, bude muset mít svůj vlastní pas.

Chystáte se svým dítětem na dovolenou do zahraničí? Pokud se svým dítkem cestujete vůbec poprvé, nemáte ho tedy zapsané do svého cestovního pasu, měli byste si pospíšit.

Zapsat dítě do věku deseti let do cestovního dokladu rodiče bude možné pouze do konce června, po tomto datu už všichni občané, musí mít vlastní cestovní doklad, tedy i děti.

„Žádosti na přípisy dětí bereme do konce června. Od 1. července už se přípisy nedělají. Přípisy budou platit do příštího roku do konce června. Pak každé dítě musí mít svůj samostatný pas,“ řekla referentka z odboru správních činností Irena Strolená.

Fotografii dítěte udělají na úřadě

Rodiče s sebou musí mít rodný list dítěte, svůj doklad totožnosti a cestovní doklad, do kterého má být zápis proveden.
Pokud je to první pas, je navíc potřeba osvědčení o státním občanství České republiky, o které mohou požádat na matrice, dokument ale vystaví krajský úřad.

Fotografii dítěte pořídí přímo na úřadě, tam také vyplní předepsaný tiskopis.

Každý obyvatel, včetně malých dětí, bude muset mít svůj pas od léta v roce 2012.

Cestovat s dětmi, které jsou zapsány v cestovních pasech rodičů, bude možné do 26. června 2012.

Mirka Strnadová, Miroslava Huláková