Tradiční ceremoniál, při kterém vedení města děkuje nejlepším pedagogům nominovaným školami, se obvykle koná v březnu na Den učitelů, ale kvůli pandemii se malá slavnost posunula.

Mezi oceněnými převažovaly ženy, které ve školství dominují. Kromě pedagogických pracovníků ze všech stupňů škol obdrželi květinu, pamětní list a dárkový balíček také vybraní provozní zaměstnanci, například kuchařka či účetní. Svého zástupce mezi oceněnými měly i městská knihovna a středisko volného času.

Během setkání zahrál na klavír autorské i převzaté skladby Martin Rufer, který sklidil bouřlivý potlesk.

Kdo dostal ocenění 

Mateřská škola, Most, A. Sochora:
Alena Hanzelínová

Mateřská škola, Most, Hutnická:
Anna Machová

Mateřská škola Růžová:
Kamila Brennerová

Mateřská škola, Most, Lidická:
Milena Voldhonsová, Marie Kubíková, Marie Daňová, Romana Korol Čermáková, Lenka Kořínková, Jaroslava Petráková, Naďa Holá

Základní škola, Most, Svážná:
Lenka Matoušková

Základní škola, Most, U Stadionu:
Jana Magadová

Základní škola, Most, V. Talicha:
Eva Krupiková, Alena Lorenzová

Základní škola, Most, Zlatnická:
Věra Mazáč Lukešová

Základní škola, Most, J. Arbesa:
Věra Zemanová

Základní škola, Most, V. Nezvala:
Ivana Hůrková

Základní škola, Most, Z. Štěpánka:
Jitka Šubrtová

Základní škola, Most, Obránců míru:
Martina Straková

Základní škola, Most, Rozmarýnová:
Jitka Syková

Základní škola, Most, J. A. Komenského:
Marie Panošková

Základní škola, Most, Okružní:
Helena Křenková

Základní škola prof. Z. Matějčka:
Renata Lehmanová

Soukromá základní škola Optima:
Kateřina Stehlíková

Ama school:
Marika Jonášová

Základní umělecká škola, Most, Moskevská:
Anna Riedlová Peřinová

Základní umělecká škola, Most, Pod Šibeníkem:
Marta Bechynská

Podkrušnohorské gymnázium Most:
Ivana Kašpráková

Soukromá hotelová škola Bukaschool:
Miroslav Nesnídal

Střední odborná škola InterDACT:
Ivana Vodičková

Soukromá střední škola pro marketing a ekonoiku podnikání:
Kamila Knotková

Střední odborná škola podnikatelská:
Veronika Pochobradská

Střední průmyslová škola a Střední škola gastronomie a služeb:
Eva Hotová, Zděnka Pijanová

Střední škola technická:
Antonín Dohnal

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ:
Irena Dubová, Eva Fojtová

Městská knihovna Most:
Josef Konopásek

SVČ:
Iveta Duffková

Vysoká škola finanční a správní:
Vilém Kunz

Zdroj: Město Most