„Velmi bychom si přáli, aby bylo možné alespoň v náhradním termínu všem zaměstnancům, kteří byli svými organizacemi a jejich vedením k přijetí nominováni, vyjádřit poděkování a uznání výborných výsledků jejich dosavadní práce,“ řekl primátor Jan Paparega.

Koronavirus v Česku